GE Healthcare i Innovasjon Norges Eksportprisfinale

— De er et virkelig flaggskip. Både for verdiskaping og kompetanse. Mange av Norges ledende miljøer i vår industri har utspring fra GE, sier Monica Larsen.

Legemiddelprodusenten, som alene står for to prosent av norsk fastlandseksport, er blant tre finalister i Innovasjon Norges Eksportprisfinale. Vinneren blir avgjort tirsdag 14. mars.

I Norge har GE Healthcare 1000 ansatte, jevnt fordelt mellom kontorene i Oslo og Lindesnes.

Selv med sterke konkurrenter i Kina og India, klarer GE Healthcare å drive en effektiv og konkurransekraftig produksjon fra Norge. Hvert sekund får tre pasienter produkter fra GE Healthcare, i over 130 land. Bedriften er verdensledende innen produksjon av produkter til blant annet røntgen, ultralyd og MR.

Eksportprisen for 2022 vil bli tildelt en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

Et flaggskip

— GE Healthcare er et unikt selskap i norsk sammenheng. De skaper enorme verdier og produktene eksporteres til over 130 land. Samtidig har de et svært sterkt fagmiljø. Det de har bidratt med i form av utdanning og kompetanse innenfor vår industri er utrolig viktig.

— Mye av kompetansen og flere av de sterke norske fagmiljøene har utspring fra GE Healthcare. De har gitt ringvirkninger som er helt sentrale for vår industri i Norge, sier LMIs seniorrådgiver for helsenæring, Monica Larsen.

GE Healthcare fortsetter også investeringene i norsk kompetanse. De har nylig annonsert at de ønsker å investere 800 millioner kroner i fabrikken på Lindesnes. En investering som vil skape 100 nye arbeidsplasser.

Ny eksportsatsing

Regjeringen har lansert at de ønsker å øke norsk eksport med 50 prosent innen 2030 og lanserte i fjor en satsing som skal finne nye eksportnæringer.

Et samlet helsemiljø, som inkluderer landets ledende universiteter, sykehus, klynger og privat industri, sendte da inn et innspill til Nasjonalt eksportråd om helseteknologi og livsvitenskap.

Les hele innspillet her

– Helseindustrien bygger på norsk forskning og kunnskap, og skaper produkter med høy lønnsomhet. Den er derfor en viktig næring for å nå regjeringens eksportmål og samfunnets behov for å utvikle nye bærekraftige eksportnæringer. Samtidig er det globale helsemarkedet enormt og med store muligheter for vekst, sier Larsen, og trekker frem GE Healthcare som et eksempel.

— GE Healthcare er åpenbart et ledende eksempel på verdiskapingen og mulighetene næringen vår representerer. Når kompetansen er her i landet, øker det sannsynligheten for at verdikjeden og dermed også verdiskapingen forblir i Norge.

— Samtidig ser vi at kompetansen videreutvikles og skaper spennende og lukrative ringeffekter av andre forskningsprosjekter og nye selskaper. Algeta, som ble solgt til Bayer for 14 milliarder i 2014, har også utspring fra fagmiljøet i det som en gang var Nycomed før GE Healthcare kjøpte dem, sier Larsen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer