Seminar om etablering av desentraliserte kliniske studier i Norge

Den 13. mars 2023 inviterer de regionale helseforetakene i Norge (i regi av Helse Vest RHF), NorTrials og LMI til et heldagsseminar om desentraliserte kliniske studier. Meld deg på her.

Klinisk forskning danner grunnlag for å etablere og evaluere nye behandlingsmetoder og medisinsk utstyr, og er del av behandlingstilbudet ved de fleste sykehusene i Norge. Gjennom bruk av digitale verktøy for strukturert innsamling av data kan aktiviteten i kliniske studier flyttes nærmere pasienten. Slike desentraliserte kliniske studier (Decentralized Clinical Trials, DCT) åpner også for bedre samarbeid på tvers av regioner og gjør det enklere for pasienter å delta uavhengig av bosted.

Den 13. mars 2023 inviterer de regionale helseforetakene i Norge (i regi av Helse Vest RHF), NorTrials og LMI til et heldagsseminar om desentraliserte kliniske studier med fokus på status, avtaleverk og utviklingstrender for kliniske behandlingsforskning og implementering av desentraliserte kliniske studier i Norge.

Tid: 13. mars 2023, kl. 09.00 – 16.00

Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Se hele det spennende programmet her

Vel møtt i Bergen!

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer