Anne-Rita Andal ansatt som ny organisasjonssekretær

Anne-Rita Andal vil jobbe for å sette Leieboerforeningen enda tydeligere på kartet i årene som kommer, og i dette intervjuet peker hun på flere nye satsingsområder.

I år feirer Leieboerforeningen 90 år, og i jubileumsåret styrker vi foreningens ledelse for at Leieboerforeningen skal bli enda bedre rustet til å fremme leieboersaken i årene som kommer. Mangeårig medarbeider Anne-Rita Andal går inn i en nyopprettet stilling som organisasjonssekretær for foreningen.

Lars Aasen (1960) ble ansatt som leder i Leieboerforeningen tidlig på 90-tallet, og har ledet organisasjonen med stø hånd i mer enn 30 år. Leiesektoren har lenge levd i skyggen av eierlinja, men holdt stand. Foreningen har levert ekspertrådgivning i husleierett til tusenvis av medlemmer, og ført mange små og store politiske kamper på vegne av leieboere over hele landet.

For et par år siden fikk Leieboerforeningen gjennomslag for kravet om at Husleietvistutvalget skulle bli en landsdekkende ordning, og i desember 2022 kunne vi spise marsipankake for å feire vår hittil største seier i nyere tid – vedtaket om at det skal utformes en helt ny husleielov, med fokus på leieboernes botrygghet og rettigheter. 

Aasen har ingen planer om å gi seg ennå, og fortsetter som daglig leder i noen år til, men han trekker seg tilbake fra mye av det utadrettede arbeidet, og overlater det til Anne-Rita Andal.  

Anne Rita Andal

Andal (1980) har vært tilknyttet Leieboerforeningen siden 2008 gjennom frivillige verv, og ble ansatt i foreningen i 2014. Siden da har hun etablert en ny avdeling som nå har fem ansatte og to frivillige. Avdelingen Andal leder, jobber interessepolitisk, underviser i boligsosialt arbeid, organiserer leieboere i kommunale utleieboliger, skriver utredninger og utvikler metoder for medvirkning i leiesektoren.   
 
Anne-Rita Andal har et stort engasjement for leieboersaken, og gleder seg til å overta ledelsen av en 90-åring som i dag er sterkere og mer aktiv enn på lenge.  

Fjerne leieboerskammen

–  Leieboerforeningen er Norges viktigste boligorganisasjon, og med 1 million leieboere og et økende forskjeller er det viktigere enn noensinne at leieboerne har en sterk interesseorganisasjon i ryggen, som både gir juridisk og boligsosial rådgivning av høy kvalitet, og som er relevant for medlemmene. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå er inne i en fase der vi får rekordmange nye medlemmer. Noen melder seg inn fordi de trenger bistand til leieforholdet, og hos Leieboerforeningen får de landets beste rådgivning på husleiefeltet. Andre melder seg inn fordi de ønsker en bedre leiesektor, og vil engasjere seg i leieboersaken. Derfor er vi også i gang med å styrke medlemsdemokratiet vårt, med jevnlige medlemsmøter og aktiviteter.  Jeg håper vi kan klare å bygge en identitet og stolthet rundt det å være leieboer. Selvfølgelig skal det ikke være noe feil med å leie sitt hjem. Vi må rett og slett få en slutt på den skammen og følelsen av ikke lykkes, som vi som leier bolig blir påført gjennom media og folkevalgtes ensidige fokus på eierlinja. Men samtidig vet vi jo at det er mye som er utfordrende med å leie bolig. Husleiene er høye, kontraktene er korte, og standarden er gjennomgående dårligere i leieboliger sammenlignet med eieboliger, sier Anne-Rita.   

Lars Aasen (LbF), Peggy Hessen Følsvik (LO) og Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet)
Lars Aasen (LbF), Peggy Hessen Følsvik (LO) og Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet) feirer at det i budsjettforliket mellom regjeringen og SV i desember 2022 ble vedtatt å sette ned et lovutvalg som skal utarbeide en ny husleielov. 

– Den norske boligpolitikken går ut på at alle skal bo trygt og godt, men vi må erkjenne at politikken som har blitt ført, har prioritert boligeierskap på bekostning av leiesektoren. Det er ikke trygt og godt å leie bolig i Norge i dag. Vi har en velfungerende boligpolitikk for boligeierne, som selvsagt skal videreføres. Det vi først og fremst trenger nå, er en god boligpolitikk for leieboerne. Det blir flere og flere av oss, og når jeg snakker med andre leieboere, hører jeg at mange ønsker et annet mål enn boligeierskap. Mange leieboere ønsker å kjøpe bolig, og det skal det selvsagt legges til rette for. Men en god del av leieboerne ønsker å fortsette å leie, men med bedre vilkår enn i dag, sier Anne-Rita.  

Hjerte for de kommunale beboere

– Vi jobber blant annet for at leieboere i kommunale utleieboliger skal ha et godt bomiljø med trygge og forutsigbare rammer, og for at det skal opprettes en ikke-kommersiell leiesektor. Vi trenger også en opprydning i den private leiesektoren, og det må stilles høyere krav til utleie.  

Den kommunale utleiesektoren er Andals hjertesak, og de siste årene har hun samarbeidet tett med beboere i kommunale utleieboliger i Oslo, og trekker fram den store innsatsen som beboerne gjør for å bli hørt av de folkevalgte, og for å skape gode boforhold i de kommunale gårdene.

Gamle vinduer, bøker og birøkt

Men hun er også opptatt av andre ting. 

 – Vi trenger et større mangfold av måter å bo på, også i leiesektoren. Byggebransjen er en klimaversting, og i tillegg bidrar den høye standardarden og dagens jag etter oppussing til å gjøre det verre. Jeg mener det også må være rom for de av oss som ønsker å bo med en enklere og mer miljøvennlig standard, sier hun. En enkel standard er ikke det samme som en dårlig standard, sier Andal, som de siste 16 åra har bodd i en rimelig utleiebolig som hun selv har vært med på restaurere etter antikvariske prinsipper.  

Lars Aasen har vært daglig leder siden 1991 

– Boligpolitikk er både jobb og hobby, men det viktigste jeg bruker tida mi på er familien min. Litt fritid har jeg også, og den bruker jeg på å restaurere 120 år gamle vinduer, lese bøker og drive med birøkt, sier vår nye organisasjonssekretær, som ser fram til å fortsette å jobbe i tospann med Aasen i noen år til.

Heldigvis har Lars Aasen ingen planer om å forlate Leieboerforeningen, og i år vil dere nok få se han både titt og ofte, også når Leieboerforeningen skal feire sine 90 år sammen med medlemmer og støttespillere.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer