Kom for det sosiale, ble værende i håp om arbeid

De konkluderte med at Karl Bergstrand ikke kunne komme seg ut i ordinært arbeid igjen. De tok feil. I dag jobber Karl 100 prosent og bruker fontenehuset kun på fritiden. 

Noen trenger hjelp til komme seg i butikken eller til NAV-kontoret, mens andre kommer seg sjelden ut i det hele tatt, forteller Karl. Han jobber som erfaringskonsulent på heltid for Oslo kommune. Hver dag møter han mennesker i enormt krevende livssituasjoner, og hjelper til med å få dagen til å henge sammen.  

Ingen arbeidsdager er like, forteller Karl. Menneskene han hjelper er outsiderne, rusmisbrukerne, de uten nettverk, uten jobb og uten rammer i livet. Uforutsigbarhet og nære møter med folk som har det vanskelig gjør at denne jobben ikke er for hvem som helst. Den er perfekt for Karl.

Hvilke begrensninger? 

Tilbake i 2014 så det ikke særlig lyst ut for Karl fra Karlskrona, og livet hans hadde vært vanskelig lenge. Han hadde en jobb, men ble syk og mistet etter hvert jobben. ­Da rant begeret over. Karl husker at han hørte om fontenehuset da han var innlagt på DPS. Da hadde han nylig vært gjennom en utredning som konkluderte med at Karl ikke ville være i stand til å stå i ordinær jobb uten tilrettelegging. Historien skulle senere vise at utredningen konkluderte helt feil. 

“I starten kom jeg på grunn av det sosiale, men tanken om jobb lå i bakhodet.”

Den første tiden på fontenehuset 

Karl hadde stått utenfor arbeidslivet omtrent i et år da han ble medlem på Fontenehuset Oslo sentrum i 2015. ­­Det var et stort skritt for ham å møte opp her. På grunn av utredningen som sa at han trolig ikke egnet seg til arbeid, var det ikke jobbutsiktene som motiverte medlemskapet i starten.  

I starten kom jeg på grunn av det sosiale, men tanken om jobb lå i bakhodet. Karl var skeptisk til å begynne med, og var på fontenehuset bare 10 – 15 minutter daglig i starten. Men følelsen av å være del av et fellesskap, og få venner og kollegaer, gjorde noe med ham. Frammøtetiden økte gradvis, og den gode følelsen av å være velkommen ble til sterke relasjoner som skulle vise seg å bli varige.  Nå visste han at han hadde fontenehuset i ryggen. 
 

Møtet med den arbeidsrettede dagen  

I starten syntes Karl det var vanskelig å være med mange mennesker. Bare det å være til stede på et arbeidsmøte var vanskelig på dette tidspunktet, han var innadvendt og redd for enkle oppgaver som å skrive oversikt over hva som skjer på huset den aktuelle dagen. Det var avgjørende å få ta ting i eget tempo. 

Karl sier han fikk drahjelp til å bli med, og ta del i arbeidsoppgavene på fontenehuset. Sånn våknet nysgjerrigheten. Og motivasjonen. Etter rundt et halvt år var han der like mye som de ansatte. Han jobbet i resepsjonen, han produserte til sosiale medier, han kunne til og med finne mot til å lede arbeidsmøtene når det var få til stede.  

Utprøving i trygg setting 

På utsiden av komfortsonen kunne utviklingen begynne. Karl sier han utviklet seg til å bli utadvendt, og at det er stor kontrast til hvordan han var før.  Jeg er totalt forandret fra da jeg ble medlem, sier Karl. Tendensen til å trekke seg unna har blitt mye mindre påtrengende. 

Karl sier han bygde selvtillit på Fontenehuset. Han likte at det var ulike prosjekter og reiser han fikk være med på, og at han var en del av et fellesskap som han ikke hadde hatt før. Det var viktig for han å oppleve mestring i arbeidsoppgavene og han har vokst veldig på å bidra i prosjekter som har gått over tid, som å utvikle treningsbasen, jobbe med sosiale media-strategi og presentere fontenehus i ulike settinger. For første gang i sitt liv ble han motivert til å skaffe seg en kalender for å oversikt, og møte opp på rett tidspunkt. 

Støtte til å rydde i livet 

På spørsmål om viktigheten av å rydde unna andre hindre i livet sier Karl at dette nesten har vært viktigere enn støtte til jobb. Han har hatt mye støtte til oppfølging med NAV, lege, psykiatri, bolig, økonomi, og medarbeidere var med på møter med ulike instanser.  For Karl var det viktig i starten at denne bistanden kom fra medarbeidere, og ikke medlemmer. Det handlet om at det var lettere å være trygg på en person som hadde støtte og oppfølging som jobb. Pluss at da var han mer sikret å få forholde seg til bare én person, siden medlemmer som er på huset frivillig kan komme og gå som de vil.  Han ser annerledes på det i dag og vet at også denne type støtte kan komme fra medlemmer. Det var viktig for Karl med struktur, rammer og rutiner. Å lære at ting tar tid og ikke ta på seg for mye.  

Dette var viktig for Karl den første tiden på fontenehuset:  

 • Ta ting i eget tempo uten tidspress 
 • Bli trygg på de andre, og være del av et inkluderende miljø 
 • Følelsen av fellesskap gjorde at han ønsker å bidra (f.eks. «vi to kan gjøre dette») 
 • Bygge selvtillit, få utfordret seg selv og føle mestring 
 • Støtte og mulighet til å prøve seg på arbeidsoppgaver 
 • Mestring gjennom deltagelse i arbeidsrettet dag og ved å få bidra i prosjekter over tid 
 • Følte og fikk høre at han var en viktig del av huset (sett og anerkjent) 
 • Struktur, rammer og rutiner 
 • Mye likt vanlig jobb: Arbeidsmøter, meningsfullt arbeid, lunsj, «fika», du er med å påvirke din arbeidshverdag. 
 • Arbeidsoppgavene er viktige 
 • Hjelp til å rydde unna andre hindre som sto i veien 
 • Støtte til alt som trengtes for å få et vanlig liv på plass: 
 • Praktisk hjelp til gjeldsordning, økonomi og bolig 
 • Støtte og hjelp til møter med NAV, fastlege og psykiatri 

Støtte til å komme ut i ordinær jobb 

Karl fikk konkret jobbstøtte på fontenehuset for første gang da han ble med i AFT i 2018. Han hadde ikke hatt overgangsarbeid. Det startet ikke ideelt. Karl fikk krav av NAV om å prøve deres tiltak Arbeidsforberedende trening (AFT). Han var ikke fornøyd med kravet da han rett og slett ikke var motivert for AFT.  
 
Når det først ble nødvendig valgte Karl å gjennomføre AFT på fontenehuset, siden dette var kjente omgivelser.  Men det var uvant å gå fra å være medlem med stor frihet, til å gå over til AFT med litt mere krav og press. Det var viktig for Karl i denne perioden at han også kunne støtte seg på andre medarbeidere på fontenehuset, i tillegg til AFT-veilederen. 

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer