Leieboerforeningen 90 år

Det er mange som mobiliserer for en bedre leiesektor. Her fra 1. mai toget i Oslo i 2022 hvor det var en stor seksjon med krav om bedre og mer rettferdig boligpolitikk.

Den 27. januar 2023 er det på dagen 90 år siden Leieboerforeningen ble stiftet på et møte i Oslo Arbeidersamfund. Arbeiderpartiet og Samorganisasjonen hadde en sentral rolle i prosessen.

Den direkte anledningen for stiftelsen av Leieboerforeningen var at det var politisk flertall for å fjerne den midlertidige husleiereguleringen som var innført i 1915. Det var et viktig mål for den politiske venstresida at denne ordningen ble permanent. Samtidig var leiemarkedet på denne tida fullstendig uten kontroll og i de første årene etter oppstart var Leieboerforeningen en kamporganisasjon som benytta mange ulike virkemidler i kampen mot utleiespekulantene. Aksjonene rettet seg mot de flere av de største gårdeier på den tida. Leieboerforeningen organiserte blokader, forhindret utkastelser, organiserte husleieboikott m.m. Parallelt med dette kjempet Leieboerforeningen iherdig for få vedtatt en ny, særskilt husleielov for leiesektoren. I 1939, seks år etter oppstart, var den første husleieloven et faktum.

Boligkooperasjonen

Etter 2. verdenskrig var Leieboerforeningen en sentral bidragsyter i den stor boligpolitiske modellen som gikk ut på å bygge opp en ny kooperativ boligsektor, eller det vi dag kjenner som boligsamvirke. Boligkooperasjonen stod sentralt i store deler av gjenoppbyggingen etter krigen og var frem til slutten av 1980-årene subsidiert og prisregulert. Mange tusen nye boliger med god, nøktern standard ble oppført i høy hastighet og sørget for at boligstandarden i Norge økte for vanlige folk.

I den store privatiserings- og liberaliseringsbølgen som begynte på 1970-tallet gikk etter hvert også boligkooperasjonen med i dragsuget og fristilt fra regulering og offentlig styring og kontroll. Boligsamvirket har siden tidlig 1990-tallet vært en del av det frie, markedsstyrte boligmarkedet og med like høye boligpriser som det øvrige eiermarkedet. Mange har i ettertid vært kritiske til at vi lot Norges svært vellykkede variant av 3. boligsektor bli privatisert.

Byfornyelsen

Leieboerforeningen hadde også en viktig rolle i den omfattende byfornyelsen i Oslo som for alvor kom i gang tidlig på 1980-tallet. Foreningen fikk ansvar for å bistå leieboerne i de gamle, slitne leiegårdene slik at de kom best mulig ut av det. Mange tusen boliger ble opp gjennom årene rehabilitert. Byfornyelsen stoppet etter hvert opp på grunn av de høye kostnadene, og under den store boligkrisen fra 1988 – 1992 gikk det galt. Oslo Byfornyelse AS ble slått konkurs. Borettslag og sameier gikk slet tungt og mange beboerne klarte ikke bokostnadene. Leieboerforeningen stod i spissen for et krav om at det offentlige måtte komme inn med en redningspakke. Etter langvarige og intense runder vedtok Stortinget en delvis sanering av fellesgjeld til de fornyede eiendommene. Takket være denne ordningen kom de de rehabiliterte eiendommene ut av krisa.

2000-tallet

På 2000-tallet var Leieboerforeningen hovedvirksomhet knyttet mer til juridisk bistand til leieboere.  Foreningen begynte også gradvis å engasjere seg mer i boligsosialt utviklingsarbeid og denne satsingen har blitt kraftig utvidet frem til i dag. For et par år siden opprettet vi en egen lokalavdeling for kommunale leieboere.

Boligpolitisk jobber foreningen for mer søkelys på leiesektoren. Leiepolitikken har befunnet seg i skyggen av eierboligpolitikken. Leiemarkedet har fått utvikle seg i en uheldig retning, og det er store utfordringer knyttet til høye priser, dårlig standard og liten botrygghet. Majoriteten av all utleie skjer gjennom private husholdninger som leier ut en kjellerbolig eller en eller flere ekstraboliger, og slik skaffer seg en god ekstrainntekt. Leieboerforeningen vil ha flere profesjonelle, dyktige utleiere og jobber også hardt for en ny ikke-kommersiell leiesektor.

Kraftfull 90-åring

Kake på kontoret

De siste årene har foreningen fått større og bredere forståelse leiesektoren må moderniseres. Vi har også fått gjennomslag for mange små og store kampsaker som alle bidrar til endringer. Vår siste store seier er at det er satt ned et eget lovutvalg som skal lage en ny husleielov.

Inn i 2023 er Leieboerforeningen mer livskraftig og energisk enn på lenge. Foreningen bistår leieboere over hele landet og jobber aktivt for å få flere, bedre og tryggere leieboliger. Det viser hvor viktig det er at leieboere organiserer seg – akkurat som det var for 90 år siden da denne historien startet opp.

På bursdagen var det kake på kontoret. Jubileet skal vi feire sammen med våre medlemmer på Leieboerdagen senere i sommer. 

Les mer om Leieboerforeningens historie

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer