— Anbud er ikke egnet for fremtidens behandlinger

Styreleder i LMI, Veronika Barrabés, fremhevet økt bruk av alternative prisavtaler og helsedata som verktøy for innkjøp av innovative legemidler da hun deltok på DM Arena om offentlige innkjøp.

På årets første DM Arena deltok blant annet Jan Frich, nå i FHI, Nicolai Maric Bjørnæs fra Sykehusinnkjøp, Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening, samt Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Barrabés medvirket i debatten hvor deltakerne skulle svare på deres viktigste krav til offentlige innkjøp. Hun trakk da blant annet frem hvordan anbud kan legge begrensninger for innkjøp av nye legemidler— da særlig for presisjonsmedisin, eller gen- og celleterapier.

— Når vi ser hva som har startet å komme av nye behandlinger – og særlig hvis en ser på det som er fremtiden, så vil det være helt essensielt at det i enda større grad enn i dag, blir lagt til rette for alternative prisavtaler og økt bruk av helsedata for at flere nye legemidler skal komme til pasientene. Dette nevnes også i den nye nasjonale strategien for persontilpasset medisin.

— Vi snakker om engangsbehandlinger, gen- og celleterapier som kan kurere noen av de mest alvorlige sykdommene. Det utfordrer den tradisjonelle måten å innføre og anskaffe legemidler, sa hun.

Barrabés fremhevet også at Sykehusinnkjøp er klar over dette og at LMI deltar i et samarbeid med dem om nettopp utvikling av bruk av alternative prisavtaler.

— For det er der de virkelige store fremtidsutfordringene ligger. Hvordan kan man betale for en behandling som gjøres én gang, når man vanligvis fordeler kostnaden gjennom hele behandlingsforløpet og man vet at sykehusbudsjettene ikke skal bli større?

— Derfor må man utarbeide ordninger som sikrer akseptable risikofordelinger mellom oss som leverandører og staten som innkjøper, sa hun.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer