– En svært god strategi som likevel kunne vært enda mer ambisiøs

FORNØYD: Nicolas Vaugelade-Baust mener den nye strategien har en solid bredde og langsiktighet, men at den gjerne kunne vært enda mer ambisiøs. Her sammen med helseminister Ingvild Kjerkol, som la frem den rykende ferske rapporten i går.

– Det er gledelig at den oppdaterte strategien for persontilpasset medisin har en solid bredde og langsiktighet, men den kunne gjerne vært enda mer ambisiøst formulert, sier LMIs Nicolas Vaugelade-Baust.

Han er leder i LMIs utvalg for innovativ helseinfrastruktur, styremedlem i NorTrials, og lege og medisinsk sjef i Novartis Norge.

LMI ved Vaugelade-Baust var én av fem aktører som var invitert til å holde innlegg under regjeringens lansering av strategien på St. Olavs hospital i går.

Støtter visjonen

– Vi støtter den overordne visjonen som regjeringen legger frem – en helsetjeneste der persontilpasset medisin er en integrert del av forebygging, diagnostikk og behandling. Vi fra leverandørsiden har blitt inkludert på flere nivå underveis i strategiarbeidet – og det er bra, for det er vi som leverer verktøyene som muliggjør persontilpasset medisin, og vi sitter på innsikten på hvor feltet utvikler seg fremover, sa han.

Han understreket at det store inntoget av persontilpasset medisin er ikke i morgen, det er noe vi står midt oppi nå.  I løpet av de siste 5 årene har persontilpasset medisin stått for mellom 30-40% av alle EMA- godkjenninger av nye legemidler.

– Samtidig som persontilpasset medisin åpner opp nye behandlingsmuligheter for pasienter, bringer utviklingen med seg nye utfordringer for oss som leverandører og for helsetjenesten.

LMI og utvalgs-lederen synes situasjonsbildet er god beskrevet i strategiplanen: Det er utfordrende å fase inn nyskapende persontilpasset medisin, samtidig har det aldri vært viktigere å lykkes med det enn nå.

Savner mer hårete mål

– Men er vi utelukkende fornøyd med den nye strategien? Jo den er god, men vi kunne ønske den var enda mer ambisiøs formulert. Kunne vi sagt at vi skulle bli best i Norden, Europa – eller til og med verden – på innføring av persontilpasset behandling og diagnostikk? Det er nemlig fullt mulig, mener Vaugelade-Baust.

Han dro en sammenligning med en helt annen sektor, som eksempel på hva man kan få til.

– Vi har lykkes med elbiler, fordi vi har satset på bred innfasing av elektriske biler samtidig som vi har bygd ut ladeinfrastruktur.

Mye positivt i strategien

Han trekker frem tre av de mest positive elementer i strategien:

  1. Det er positivt at utfordringene rundt håndtering av usikkerhet ved persontilpasset medisin adresseres, og fint at det pekes på f.eks. Legemiddelverket som en viktig premissleverandør for gode løsninger på feltet. Her er industrien klare for samarbeid og erfaringsdeling.
  2. Det er positivt at prioriteringsmeldingen trekkes frem og ses i sammenheng med strategien for persontilpasset medisin fordi denne legger riktige premisser for innføring. Om usikkerhet fortsetter å være et automatisk diskvalifiserende moment vil det bremse innfasingen av persontilpasset medisin, noe som vil være uheldig.
  3. Det er bra at helsedata trekkes frem som ett av tre strategiske målområder. Her er Norge i en særstilling internasjonalt. HUNT i Trondheim er et godt eksempel på det. Får man til systematisk innhenting og bruk av helsedata langs hele pasientforløpet, vil det være et klart fortrinn.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer