Monica Larsen representerte LMI da et samlet helsemiljø presenterte hvorfor helseindustri bør bli en av Norges nye eksportsatsinger.

Larsen representerte LMI og medisinsk teknisk utstyr. Hun presenterte sammen med Per Morten Sandset, som leder HelseOmsorg21-rådet og representerte akademia, Hanne Mette Dyrlie Kristiansen fra the Life Science Cluster og Terje Bjørgum fra Abelia.

– Det var utrolig inspirerende! Mitt inntrykk er at Eksportrådet oppfattet både innspillet fra bransjen med hele 167 signaturer, og presentasjonen som godt og konstruktivt. Samtidig fikk vi virkelig fikk belyst både potensialet næringen har, og hva som skal til for at Norge skal kunne bygge en større næring innenfor helse og livsvitenskap, sier Larsen.

– Det at vi stiller samlet fra hele verdikjeden og på tvers av teknologiplattformer innen helse understreker samholdet og synliggjør innovasjonskraften som vi representerer, sier hun.

Les også: LMI fronter helseindustrisatsing

En livsviktig næring

Det var rett før jul at et samlet helsemiljø, som inkluderer landets ledende universiteter, sykehus, klynger og privat industri, sendte inn et innspill til Nasjonalt eksportråd om helseteknologi og livsvitenskap. Regjeringen skal lansere en satsing for å fremme og doble norsk fastlandseksport, og skal velge seg ut noen næringer den målrettet skal satse på.

Les hele innspillet her

Et samlet helsemiljø gikk sammen for å fronte at helse og livsvitenskap bør bli en av dem.

– Helseindustrien bygger på norsk forskning og kunnskap, og skaper produkter med høy lønnsomhet. Den er derfor en viktig næring for å nå regjeringens eksportmål og samfunnets behov for å utvikle nye bærekraftige eksportnæringer. Samtidig er det globale helsemarkedet enormt, forteller hun.

Nasjonalt eksportråd

Nasjonalt eksportråd skal gi råd og innspill til næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 pst innen 2030.

Medlemmene i Nasjonalt eksportråd er:

– Arvid Moss (Norsk Hydro)

– Kathrine Myhre (Patenstyret)

– Helle Moen (Eggs Design)

– Ole Erik Almlid (NHO)

– Peggy Hessen Følsvik (LO)

– Sonja Djønne (Heymat)

– Brage W. Johansen (Heimdall Power)

– Kristine Anvik Leach (Jotun)

– Anniken Fjelberg (Identio)

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer