Delta på forskningsprosjekt om musikerhelse!

Instrument- og vokalpedagoger ønsket til internasjonalt scenekunstmedisinsk forskningsprosjekt.

Creo har over flere år arbeidet systematisk med scenekunstmedisin og fokus på kunstneres yrkeshelse. I fjor høst arrangerte vi sammen med NMH og NTO en nordisk scenekunstmedisinsk konferanse som tiltrakk seg deltakere fra hele verden. Blant annet deltok Australske Prof. Bronwen Ackermann, en av de mest sentrale aktørene i internasjonal scenekunstmedisin, som key note speaker.

Ackermann arbeider nå, sammen med sin kollega Prof. Suzanne Wijsman, på et stort internasjonalt scenekunstmedisinsk forskningsprosjekt, og inviterer instrument- og vokalpedagoger fra hele verden til å delta.

«We invite music teachers to participate in an international research project that aims to find out what resources, information and professional development opportunities focused on musicians’ health are needed by instrumental and vocal teachers.

As a Participant You : 

  • Will share your experience and views on musicians’ health in a 15-minute anonymous survey 
  • Will contribute your expert perspective about healthy practice and performance 
  • Will have the opportunity to share your views on musicians’ health in an interview 
  • Will have the opportunity to trial new online musicians’ health resources for teachers»

Creo organiserer svært mange pedagoger, fra kulturskole- til universitetsnivå, og vi håper mange av dere vil bidra inn i dette viktige arbeidet.

Gå til undersøkelse