Fra tirsdag til torsdag denne uka er det samling for lokallagsledere og forbundskontoret i Politiets Fellesforbund. Aller viktigst er nå å sette en kurs for de neste to årene. – Det er nå vi skal starte jobbingen med landsmøtevedtakene, og da må vi prioritere riktig, sa forbundsleder Unn Alma Skatvold da hun åpnet samlingen.

Under landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november ble det fattet en rekke vedtak om hvilke prioriteringer Politiets Fellesforbund skal ha de nærmeste to årene:

– Det er svært viktig at vi får med hele tillitsvalgtapparatet på denne jobben. Involvering er et nøkkelord, og jeg føler at både Politiets Fellesforbund sentralt og ikke minst lokalt har funnet en arbeidsform som fungerer. Dette gode arbeidet skal vi videreføre. Jeg kan ikke få understreket nok at det er viktig å prioritere. Vi må velge de viktigste sakene, og vi må velge tidspunkt for å legge ressurser i arbeidet med dem. Vi skal jobbe tålmodig, strukturert og samlet, sa forbundslederen.

Godt omdømme

Unn Alma Skatvold oppfatter at Politiets Fellesforbund er en respektert samfunnsaktør:

– Vi blir tatt på alvor, og i svært mange saker henvender media seg til oss for å få våre synspunkter. Vi har et omdømme og en troverdighet som forplikter. Da må vi være forberedt, ærlige og stå for hva vi mener. Jeg føler at Politiets Fellesforbund har et godt samarbeid basert på tillit med både Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet for tiden. Og i bunn og grunn har vi jo felles mål: Et sterkere politi som har ressurser til å sørge for at Norge og innbyggerne har en tilfredsstillende grunnberedskap, lokal synlighet og mulighet til å drive forbyggende arbeid.

Viktige temaer

Under innledningen var forbundslederen innom mange viktige temaer som Politiets Fellesforbund har gitt høy prioritet:

– Varslingsombud har vi hatt og vil ha fokus på. Medbestemmelse er et svært viktig område for oss og noe vi har kontinuerlig fokus på. Budsjettet er jo den rammen som setter grensen for hva politiet kan utrette av oppgaver. Og det er jo med dette som bakteppe at Politiets Fellesforbund sier nei til nye tjenestesteder og i stedet vil prioritere flere politiansatte. Vi skal fortsette å ha en tydelig stemme i de sakene som opptar oss, sa Unn Alma Skatvold.