Vi søker en person med god kompetanse om politiske prosesser og erfaring med politisk påvirkning / lobbyvirksomhet. Den som ansettes må være en god nettverksbygger og vedkommende vil bli sentral i vår politiske virksomhet.

Politiets Fellesforbund (PF) har viktige oppgaver på vegne av våre medlemmer og politiet som sentral samfunnsaktør. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er PFs viktigste sak. Vi mener det er en nær sammenheng mellom politiets mulighet til å løse samfunnsoppdraget og best mulig lønns- og arbeidsvilkår for de som skal utføre arbeidet. Vi er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse.

PFs arbeid for å oppnå resultater på våre satsingsområder og politiets rolle som sentral samfunnsaktør, gjør at det er stor politisk og samfunnsmessig interesse rundt virksomheten.

PF er opptatt av å styrke sin politiske påvirkningskraft gjennom et planmessig og systematisk arbeid. Vi ønsker å påvirke de sentrale prosessene til rett tid og gjøre de rette tingene – og gjennom det oppnå best mulig måloppnåelse.

Vi søker en person med god kompetanse om politiske prosesser og erfaring med politisk påvirkning / lobbyvirksomhet. Den som ansettes må være en god nettverksbygger og vedkommende vil bli sentral i vår politiske virksomhet og vil ha mulighet til å forme stillingen i tråd med PFs behov.

Stillingen er plassert ved tariff og arbeidslivsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Langsiktig og planmessig arbeid med politiske prosesser for å fremme PFs politikk
 • Samarbeid med våre lokallag for å bistå dem med å fremme PFs politikk lokalt
 • Bygge relasjoner med andre aktører/forbund/politiske partier og andre samarbeidspartnere
 • Arbeide i team og dele kunnskap/erfaringer med tillitsvalgte lokalt og sentralt
 • Foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • Rådgiver for å styrke det politiske arbeidet i forbundet
 • Bidra i øvrige oppgaver ved avdelingen
 • En del reise- og forelesningsvirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med politiske prosesser/lobbyvirksomhet

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Evne til selvstendig, strategisk og langsiktig arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og sikre gjennomføring
 • God til relasjons- og nettverksbygging
 • Positiv og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

Politiets Fellesforbund har flere tillitsvalgte som pendler til forbundskontoret. I tillegg til avtalt lønn tilkommer fast tillegg 1: kr 163 482,- og fast tillegg 2: kr 38 658,-per år.

Stillingen politisk rådgiver er en fast stilling som vi normalt ikke dekker pendlerutgifter til, men det kan vurderes i spesielle tilfeller.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ytterligere informasjon kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen på telefon 992 87 688 eller fagleder Finn Tore Pettersen telefon 464 87 100.

Søknadsfrist: 25.01.2023