Vil du være med å utvikle helsenæringen i Norge?

Vi ser etter vår nye Seniorrådgiver forskning, utvikling og innovasjon, som sammen med et sterkt og kompetent team skal jobbe med nettopp dette, i en av de viktigste næringene for fremtiden.

Som seniorrådgiver i LMI får du en allsidig jobb med stor spennvidde, hvor vi jobber med å løfte legemiddelindustrien og posisjonere denne på den forskningspolitiske agendaen.

Rollen vil være svært sentral i arbeidet med å få Norge til å ta en posisjon i en global industri/verdikjede, som i sterkere grad preges av IT/digitalisering/ny teknologi.  I samarbeid med både offentlige og private aktører samarbeides det om å utvikle og løfte norske fortrinn. En viktig funksjon vil være å skape arenaer for, og løfte fram medlemsmassen og fagekspertise hos medlemmene. Rollen krever sterk faglig kompetanse og autoritet.

Rette vedkommende vil få stor grad av frihet og fleksibilitet til å ta initiativer i stillingen, og vil jobbe med tunge beslutningstagere i bransjen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sikre godt klima og miljø for offentlig/privat samarbeid i relevante forum.
 • Jobbe strategisk mot både eksisterende og nye beslutningstakere, på riktige nivåer.
 • Drive direkte medlemsservice for de som har FoU/innovasjonsaktiviteter, være lydhøre og ha dialog med firmaene som skal sette strategien. Vi setter agendaen.
 • Eksternt og internt ansvar for å sikre kontakt og dialog med forskningsrådet, politiske organer og lignende.
 • Håndtere medier/arenaer/paneler fra et fagmedisinsk og industripolitisk ståsted.
 • Holde foredrag og bidra i debatter innenfor eget strategisk område.

Utdannelse og erfaring:

 • Relevant utdannelse på minimum masternivå.
 • Minimum 7-10 års relevant erfaring.
 • Erfaring med forskningsarbeid med kunder/helsepersonell.
 • Erfaring med industriprosjekter i helsesektoren.
 • Forstå verdikjeden i Legemiddelindustrien.
 • Har kunnskap og innsikt i den teknologiske omstillingen og digitalisering som skjer i helsetjenesten.

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, med sterk prioriterings- og gjennomføringsevne.
 • Strategisk og analytisk tilnærming, med evne til å operasjonalisere.
 • Gode kommunikasjon egenskaper, med evne til å engasjere og inspirere.
 • Evne å drive saker framover.
 • Samfunnsorientert.
 • Lagspiller.
 • Gode sosiale egenskaper.

Språk:
Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime Executive ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285 eller Sondre Løkken, tlf. 480 29 015.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Om arbeidsgiveren

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske gründerselskaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 61 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.
Les mer om legemiddelindustrien i Norge her.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. Adresse: Essendropsgate 3, 0368 Oslo