Det sier Karoline Knutsen, seniorrådgiver i LMI, til Medwatch om Regjeringens ønsker om å innføre miljøhensyn inn i anbud.

– LMI har vært en pådriver for at flere faktorer enn pris skal gjelde i anbud, og er positiv til at miljøkrav kan bli ett av dem.

-– LMI skal etter jul sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med miljøkrav i anbud, hvor vi skal samarbeide med Sykehusinnkjøp for å sikre at innretningen blir best mulig og at faktorene blir gjennomførbare, sier Knutsen.

Les saken her:

https://medwatch.no/nyheter/regulering_politikk/article14724518.ece