Enighet om ny særavtale for undervisningspersonale ved Folkehøgskolene

Revisjon av særavtalen.

Creo har forhandlet sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene om revisjon av særavtalen. Partene ble 13.12 enige om tekstlige endringer og justering av ulempetillegget. Tillegget økes fra kr 27 900 til kr 29 500 fra 1.1.2023. De tekstlige endringene gjøres i praksis gjeldende fra 1.8.2023.

De tekstlige endringene vil forhåpentligvis forbedre leservennligheten og gjøre særavtalen mer forståelig. Partene har også avtalt at det skal gjennomføres fellesopplæring i særavtalen for de lokale parter i løpet av våren 2023.

De sentrale partene forutsetter at partene lokalt inngår en avtale på de enkelte folkehøgskolene om inndeling og organisering av lærernes arbeidstid slik det er beskrevet i pkt. 4.1. Om innholdet i den lokale avtalen kan de lokale parter innta bestemmelser om; inndeling av årsverket, antall uker arbeidstiden skal fordeles på, prinsipper for fordeling av arbeidsoppgaver/ansvar, arbeidstid på reiser/turer og fordeling av tid til undervisning, sosialpedagogiske oppgaver, kompetanseutvikling mv.

Om ikke annet er avtalt i lokal arbeidstidsavtale gjelder følgende knyttet til inndeling og organisering av årsverket:

  • Av årsverket på 1687, 5 t er planfestet tid 1280 t
  • Av dette er 478 t avsatt til undervisning og 802 t til andre arbeidsoppgaver.
  • 407, 5 t disponeres av den enkelte lærer til for – og etterarbeid og faglig ajourføring.
  • Det gis en reduksjon på årsrammen med 0, 3 % per godkjent tilskuddselev for linjelærer/hovedlærer/kontaktlærer.

For andre endringer, protokoll og ny revidert særavtale, se her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer