Foto: NHO Vestfold og Telemark.

LMI og NHO Geneo besøkte regionskontoret til NHO Vestfold og Telemark for å fremheve regionens potensial for helsenæring.

– Norge har alle forutsetninger for å lykkes med å bygge en sterkere, mer eksportrettet helseindustri og helsenæring. I denne regionen er det ledende bedrifter som produserer legemidler til et globalt marked og som har investert for å holde seg konkurransedyktige internasjonalt. Vi som bransjeforening ønsker å bidra, sammen med regionskontorer og landsforeningen innenfor helse i NHO, til at disse bedriftene kan drive enda mer verdiskaping, sier seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen, om møtet i Porsgrunn.

Bærekraft og beredskap

Helse er et voksende marked, og etterspørselen etter produksjonskapasitet – spesielt innenfor avansert produksjonsteknologi er økende. I tillegg vil økende miljøkrav – som vi kan tilfredsstille i Norge, gi et konkurransefortrinn.

Legemiddelindustrien er en spesielt godt egnet næring for distriktene, hvor den eksisterende legemiddelindustrien i Norge allerede er godt etablert.

– Automatisering og avansert prosessindustri, som de er sterke på i Telemarks-regionen, kan gi norsk legemiddelproduksjon konkurransefortrinn i form av høy innfrielse av miljøkrav knyttet til produksjonen, sier administrerende direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem, som sammen med Larsen peker på viktigheten av egen beredskap— også innenfor kritisk viktige medisiner.

– En sterkt norsk legemiddelproduksjon er viktig for norsk beredskap. Korona-pandemien viste at Norge er særlig sårbar når det gjelder forsyning av nødvendige legemidler. Når land som produserer mesteparten av de aktive produktingrediensene stenger sine grenser, blir legemiddelforsyningen til Norge sterkt svekket.

– Pandemien har vist viktigheten og behovet for «kortreist medisin».  Norge er strategisk godt plassert i Europa og norske legemiddelprodusenter kan bidra med høy og forutsigbar leveringssikkerhet, korte ledetider og forenklet, mer bærekraftig frakt, påpeker de.

I tillegg til administrasjonen ved NHO Vestfold og Telemark, deltok representanter fra Palla Pharma, næringssjef i Kragerø, Geir Lia og Preben Hjallum fra Vekst i Grenland og Nils-Ragnar Myhra fra Mericon, i møtet. Vistin Pharma skulle egentlig også delta, men ble forhindret i siste liten.