Skuffet over statsbudsjettet

Det ble ikke bevilget penger til hverken Musikeralliansen eller Forsvarets musikk.

Regjeringspartiene har blitt enige med SV om et statsbudsjett for 2023. Dessverre ble det hverken bevilget penger til en Musikerallianse eller vedtatt en ny strukturtilknytning for Forsvarets musikk.

– Jeg er svært skuffet over at stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke anerkjenner det store behovet norsk musikkliv har for en Musikerallianse, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Spesielt etter to år med en koronakrise som beviselig har truffet de utøvende musikerne aller mest.

– Nå vil vi i Creo, sammen med alle våre venner i norsk musikkliv, arbeide hardt for at det kommer en ekstrabevilgning i revidert budsjett til våren. Jeg håper også at Kultur- og likestillingsministeren kan prioritere dette fra departementets side ved neste korsvei.

– Like skuffet er jeg over at representantene fra AP og SP ikke var villige til å løse det 150 år gamle problemet med forutsigbarhet og fremtidig organisering for Forsvarets musikk. Her har både Creo og andre i LO-familien bedt om en strukturendring. Dette burde en samlet venstreside i norsk politikk blitt enige om allerede nå. Men vi gir oss ikke, dette er svært viktige saker for våre medlemmer og for fremtiden for norsk kunst- og kulturliv!