Ny husleielov kommer

Tre fornøyde ledere feirer at det nå skal utformes en ny husleielov. Fra venstre: Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, Peggy Hessen Følsvik, leder i LO og Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet (foto: Hanne Beth Borge).

Regjeringens forhandlinger med SV om statsbudsjettet for 2023 ga leieboere over hele landet et viktig gjennombrudd. Det skal nedsettes et lovutvalg som skal utforme en ny husleielov.

Regjeringens forhandlinger med SV om statsbudsjettet for 2023 ga leieboere over hele landet et viktig gjennombrudd. Det skal nedsettes et lovutvalg som skal utforme en ny og mer forbrukervennlig husleielov. Leieboere skal få økt botrygghet.

budsjettforliket datert 29.11.22 står det følgende:

Stortinget ber regjeringen sette ned et Husleielovutvalg som går gjennom Husleieloven for å vurdere hvordan den kan styrke leietagernes rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet. Utvalget settes ned våren 2023, og en ny lov skal behandles i inneværende stortingsperiode.

Det ble kake-feiring litt utenom det vanlige hos LO i dag.

Dermed har Leieboerforeningens viktigste kampsak de siste årene fått gjennomslag. Lovarbeidet skal skje raskt. Leieboerforeningen har samarbeidet tett med mange for å få plass et lovutvalg. Uten innsatsen fra Forbrukerrådet og LO ville vi trolig ikke vært der vi er i dag.

Vi gir også stor honnør til SV som har frontet denne saken på Stortinget, og til Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at de var med på forliket. Forliket viser hvor viktig det er at Stortinget også engasjerer seg i politikkutforming.

Dette er likevel bare en delseier – det er mye arbeid som gjenstår. Det gjelder både hvem som skal være med i lovutvalget og ikke minst arbeidet med å utforme den nye loven.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om saken senere.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer