Creo skal være aktive i den antifascistiske kampen

Creo er et antirasistisk fellesskap. Vi skal stå side om side med resten av fagbevegelsen og kulturlivet i kampen mot fascisme, nazisme og høyreekstremisme.

For bare noen uker siden marsjerte 40 uniformerte nynazister gjennom Oslos gater. Som de selv omtalte marsjen: «Vi ønsket å gjenskape bildet av marsjerende nasjonalsosialister på Karl Johan.»

Denne gangen klarte nazistene å holde sin mobilisering hemmelig, og fikk uforstyrret holde antisemittiske appeller utenfor Stortinget, før de i samlet flokk marsjerte mot ungdomskulturhuset Blitz. De ble stoppet av politiet på veien, men dette var farlig nært et organisert, nynazistisk angrep på et kulturhus i Oslo, midt på lyse dagen.

Blitz er et kulturhus med en tydelig antifascistisk profil, og med en over 40 år gammel konsertscene – hvor mange av dagens etablerte artister har holdt sine første konserter.  Et forsøk på å angripe Blitz, er derfor et angrep på det samme kulturlivet som vi hver dag kjemper for i vårt forbund.

Nazistenes mobilisering i Oslo denne dagen, er en del av en farlig utvikling – hvor høyreekstreme i Europa angriper kunstnere og kulturarbeidere, antirasister, Pride-parader og flerkulturelle arrangementer.

Men – når nazister og høyreekstreme har samlet seg i Norge, har de alltid møtt store motdemonstrasjoner. Antifascismen står sterkt, og fagbevegelsen skal fortsette å alltid møte høyreekstreme med et bredt, antirasistisk samhold. Creo er et antirasistisk fellesskap og vi skal stå side om side med resten av fagbevegelsen og kulturlivet i kampen mot fascisme, nazisme og høyreekstremisme!

Visuell skillelinje

Creos uttalelse fra landsmøtet 2022

Norske kunstnere opplever i hovedsak en grunnleggende trygghet, men også Norge har opplevd brutale angrep som er motivert av høyreekstremisme. Også i Europa finner vi urovekkende sterke høyreekstreme krefter med stor politisk makt. Disse rokker ved demokratiets kjerneverdier ved eksempelvis å føre en rasistisk eller antisemittistisk politikk, forfølge LHBTIQ personer og true kvinners selvstendighet.

Angrep på kunstneres frihet kommer gjerne i kjølvannet av at høyreekstreme bevegelser får fotfeste. For Creo er kampen mot fascisme viktig her i Norge, men også i et internasjonalt solidaritetsperspektiv. Sammen med resten av kulturfeltet og fagbevegelsen skal Creo derfor være aktive i den antifascistiske kampen og bidra til et sterkere internasjonalt samarbeid mot fascisme og høyreekstremisme.