To nye æresmedlemmer

Sigve Bolstad (til venstre) og Reidun Martinsen (til høyre) er nå æresmedlemmer i Politiets Fellesforbund.

Under festmiddagen til Politiets Fellesforbund onsdag kveld ble det utnevnt to nye æresmedlemmer: Sigve Bolstad og Reidun Martinsen. Totalt er det nå ni personer som innehar denne hedersbetegnelsen.

Sigve Bolstad gikk av som leder av Politiets Fellesforbund tidligere i år, etter åtte og et halvt år som leder. Han var svært glad for utmerkelsen:

– Dette var en stor ære! Og det viktigste er at dette er en utmerkelse som kommer fra fellesskapet, fra mine egne. Jeg setter enormt stor pris på den faglige dyktigheten, gjennomslagskraften og stå-på-viljen som fagforeningen har, men jeg setter minst like stor pris på det vennskapet og samholdet som jeg alltid har opplevd i min tid i først Oslo Politiforening og deretter sentralt i Politiets Fellesforbund, sier Sigve Bolstad når han har fått tildeling og synlige bevis på æresmedlemskapet noen timer unna:

– Jeg har hatt gleden av å være leder av Oslo Politiforening i åtte og et halvt år. Like lenge har jeg vært leder av Politiets Fellesforbund. Det har vært en fantastisk periode sammen med flinke, dedikerte tillitsvalgte. Jeg må passe på å skryte av Kristin Aga, som tok over som leder av Oslo Politiforening da jeg ble leder i Politiets Fellesforbund. Hun har gjort en fremragende jobb til hun overlot vervet til Marius Bækkevar tidligere i år.

Den beste klassen

Sigve Bolstad overtok som forbundsleder etter Arne Johannessen – en markant fagforeningsleder. Tydelig har også Sigve Bolstad vært, og han har vært opptatt av at resultater skapes i fellesskap:

– Du trenger ikke å være best i klassen når du har den beste klassen! For meg har det vært viktig å likebehandle alle lag og grupper. Man må ta seg tid til å se folk; snakke med folk. Å være leder for en så sterk og god organisasjon som Politiets Fellesforbund har vært en drøm. Vi er en relativt liten arbeidstakerorganisasjon på drøyt 17 000 medlemmer, men kraften i organisasjonen føles som om den har vært ti ganger så stor!

Ny rolle

Nå er Sigve Bolstad på «den andre siden»: Som leder og arbeidsgiver. Han stortrives også i sin nye rolle:

– Det er en tid for alt. Jeg følte at tiden var inne for å tre til side som leder av Politiets Fellesforbund. Nå sitter jeg på Manglerud politistasjon, hvor vi er 450 medarbeidere. Jeg er imponert over kunnskapsnivå og engasjement. Jeg tør påstå at vi har et svært profesjonelt politi, men vi skal ikke ta den høye tilliten vi har blant befolkningen for gitt. Vi må gjøre oss fortjent til den hver eneste dag. Derfor er det så viktig at politiet har ressurser til å utføre den daglige politijobben over hele vårt langstrakte land. De mange krisene de siste årene har lagt beslag på enormt med ressurser. Politiet har utført jobben fantastisk, men vi må aldri glemme den daglige driften og folkene vi skal være der for.

Mange unge

Sigve Bolstad har fulgt med på landsmøteforhandlingene. Han er imponert over rekrutteringen i Politiets Fellesforbund:

– Det er stadig nye tillitsvalgte som tar på seg verv. Det var mange nye fjes fra talerstolen. Det er en styrke for organisasjonen. Til både Unn Alma Skatvold og Ørjan Hjortland som nå er den nye lederduoen – og til alle som tar på seg verv – vil jeg gi ett eneste råd: Vær deg selv! Det kommer du langt med, sier det nyutnevnte æresmedlemmet i Politiets Fellesforbund.

– Hadde et håp om hederstegn

– Jeg har vært med i Politiets Fellesforbund såpass lenge at jeg håpet at noe var på gang da jeg ble invitert til festmiddagen onsdag. Jeg hadde et håp innerst inne om å bli tildelt Politiets Fellesforbunds hederstegn, men æresmedlemskap var aldri i mine tanker, sier en rørt Reidun Martinsen etter som første kvinne å bli utnevnt til æresmedlem i Politiets Fellesforbund.

– Denne utnevnelsen betyr svært mye for meg. Den er en stor ære, og jeg fikk knapt sove natt til torsdag. Jeg føler at dette er en fantastisk verdsettelse av et langt organisasjonsliv. Takhøyden, inkluderingen, vennskapet, kunnskapen og samholdet som hele tiden har preget Politiets Fellesforbund, har så til de grader passet meg og mitt syn på hvordan folk skal oppføre seg og jobbe sammen. Jeg er nok hva man trygt kan kalle et organisasjonsmenneske, sier Reidun Martinsen som trådte ut av forbundsstyret i år og som nå skal nyte tiden som aktiv og reiseglad pensjonist.

Den første lederutdannelsen

Reidun Martinsen fikk kjennskap og opplæring i både ledelse og organisasjonsliv allerede som 10-åring. Da begynte hun i 4H og fikk et stadig økende ansvar:

– Det var min første lederutdannelse. Jeg husker så godt logoen vi benyttet: Lederen satt på vedkassa, mens medlemmene satt ved bordet og jobbet kreativt. Denne ideologien har jeg i grunnen alltid hatt med meg: Visst har vi ulike roller. Visst må vi alltid forholde til en organisering av arbeidslivet hvor det vil være kamp om posisjoner, penger og rettigheter, men jeg har ment at man alltid kommer langt ved å respektere hverandre og opptre redelig, fortsetter dama fra Innlandet som høstet fortjent trampeklapp da hun ble tildelt æresmedlemskapet. Utmerkelser ble hun for øvrig tidlig vant til: Allerede som 19-åring ble hun tildelt Norges Vels medalje i sølv:

– Det skjedde i 1978, da jeg var 19 år. Kong Olav V overrakte medaljen personlig under en landbruksmesse. Jeg glemmer det aldri!

Forberedelser er nøkkelen

Et langt liv som tillitsvalgt og organisert har gitt Reidun Martinsen mer enn nok ballast til å komme med noen råd til dem som skal gå i hennes fotspor:

– Les deg opp! Vær forberedt! Gjør notater! Kunnskap er makt! Og glem aldri ivaretagelsen av den enkelte. Den er selve kjernen i det man driver med som tillitsvalgt; å se enkeltmennesket og bidra der man kan. Så – og du vil høste så uendelig mye! Siden jeg begynte i politiet i 1994, så har jeg opplevd en markant holdningsendring i politiet. Jeg kommer fra den sivile siden av politiet, og i begynnelsen var det nok temmelig tette skott mellom politi/påtale/sivilt ansatte, men her har det skjedd en svært gledelig kulturendring. Det er en langt bedre kultur for at vi er en viktig del av politiet selv om vi har ulik bakgrunn og ulike arbeidsoppgaver. Jeg tror dette er veldig viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte, og jeg er uendelig stolt over den tilliten det er å bli utnevnt til æresmedlem i den organisasjonen som har betydd så mye for meg i hele min yrkeskarriere. Tusen takk!

Disse ni har æresmedlemskap i Politiets Fellesforbund:

  • Victor Bjørn Nielsen
  • Arne Johannessen
  • Jørgen Hellwege
  • Kjell Fagerlid
  • Bjørn Egil Enge
  • Egil Haaland
  • Ole Martin Mortvedt
  • Sigve Bolstad
  • Reidun Martinsen

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer