Norges Håndballforbund (NHF) er en av Norges største barne- og ungdomsorganisasjoner. Totalt har NHF ca 135.000 medlemskap, 750 klubber og over 10.000 spillende lag.

NHF Region Vest er en av NHFs 6 håndballregioner. NHF Region Vest administrerer og organiserer håndballvirksomheten i Hordaland/Sogn og Fjordane. Regionen omfatter i 98 klubber, og ca. 1400 spillende lag. Administrasjonen er lokalisert på Idrettens hus i Bergen og i Førde.
Våre hovedoppgaver er å arbeide for å utvikle håndballidretten innenfor regionens geografiske område i Vestland fylke, samt gi våre klubber, spillende lag og medlemmer et best mulig tilbud.

NHF Region Vest søker etter klubbrådgiver med lokasjon på Idrettens Hus i Førde. 

NHF Region Vest ønsker ekstra fokus på klubbutvikling i regionen, og søker etter en klubbrådgiver i Sogn og Fjordane, med arbeidsted Førde. Hovedmålet er å bidra til en enklere hverdag for klubbene.

STILLINGENS HOVEDARBEIDSOMRÅDER VIL VÆRE:

 • Klubbutviklingsarbeidet i sone 1-3.
 • Som rådgiver og motivator skal du bidra til å gi klubbene verktøy i deres daglige virke.
 • Organisering og gjennomføring av regionale møter og kurs for/med klubbene.
 • Klubbesøk og oppfølging av arbeid i klubb.
 • Aktuelle oppgaver innenfor utviklingsprosjekt regionen velger å gjennomføre.
 • Arbeid med avdelings- og terminlisteoppsett i perioder.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER:

 • Erfaring fra arbeid med rådgivning og veiledning
 • Skape begeistring og motivasjon innen utviklingsarbeid i klubb.
 • God formuleringsevne i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye digitale verktøy
 • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i team.
 • Strukturert, med gode evner til relasjonsbygging og samarbeid
 • Kjennskap og kunnskap til håndballidretten

ANNEN INFORMASJON:

 • 100 % fast stilling
 • Stillingen kan tiltres fra 1. februar 2023 eller så snart som mulig etter det.
 • Stillingen samhandler med klubbutviklingsansvarlig i regionen
 • Lønn etter avtale
 • Det må påregnes noe arbeid på kveld- og helg
 • Stillingen tilhører seksjon Utvikling, og rapporterer til seksjonsleder

Stillingens arbeidsform baseres på norsk håndballs felles verdier; begeistring, innsatsvilje, respekt og

fair play!

Vi har et aktivt og godtarbeidsmiljø med håndball i fokus, og med plass til en lagspiller som har individuelle kvaliteter.

Alle ansatte i regionen har ansettelsesforhold i Norges Håndballforbund. Lønn og tiltredelse etter avtale. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Alle søknader behandles konfidensielt.

Aktuelle kandidater bes sende elektronisk søknad via NHFs søkerportal, og senest innen 7. desember 2022. Søknader som mottas på annen måte vurderes ikke.