NHF Region Øst administrerer og organiserer håndballvirksomheten i Oslo, og tidligere Østfold og Akershus fylker.
Regionen omfatter i overkant av 140 klubber, ca. 2.200 spillende lag og ca. 35.000 medlemmer. Administrasjonen er lokalisert på Idrettens Hus, Strømmen og består p.t. av 18 medarbeidere.

En av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, og vi lyser derfor ut et engasjement med varighet frem til 30.08.2024, med mulighet for forlengelse. 

Hovedarbeidsområder:

  • Dommeroppsett og -forfall
  • Dommerkurs
  • Andre aktuelle oppgaver og arbeid innenfor Region Øst.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Nøyaktig og strukturert.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og systematisk.
  • God formuleringsevne i norsk, muntlig og skriftlig.
  • God brukerkompetanse innenfor IT og data.
  • God kjennskap til håndballidretten og NHFs organisasjon.
  • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ikke en forutsetning.

Vi ønsker velkommen til en medarbeider som passer inn i et aktivt, uhøytidelig og trivelig håndballmiljø hvor «stå-på-holdning» er en egenskap du bør besitte. Stillingens arbeidsform baseres på norsk håndballs felles verdier; begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play!

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere. Vi oppfordrer deg med funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn å søke.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder NHF Region Øst.

Alle ansatte i regionen har ansettelsesforhold til Norges Håndballforbund. Lønn og tiltredelse etter avtale. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Arbeidssted vil være på Idrettens Hus på Strømmen.

Aktuelle kandidater bes sende elektronisk søknad via NHFs søkerportal, og senest innen 6. desember 2022. Søknader som mottas på annen måte vurderes ikke.

Kontaktpersoner:

Marianne Aarønes

Seksjonsleder spill & trening

91595848