Ønsker du å bidra til å styrke Norges forsvarsevne?

Vi søker deg med lang erfaring fra Forsvaret, og med initiativ og motivasjon for å jobbe med innovasjon og teknologiutvikling i forsvarssektoren.

Vi jobber med å styrke innovasjonsevnen på FFI og i forsvarssektoren. Dette gjør vi ved å ha fokus på økt samarbeid mellom Forsvaret, kompetansemiljøer og industri med relevant teknologi og kunnskap. Vi satser spesielt på å etablere arenaer for testing og eksperimentering med ny og tilgjengelig teknologi, der operative brukere, forskere og industri jobber sammen om utvikling og problemløsning.

ICE worx er vårt senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering. Vi søker nå etter Arenaansvarlig for ICE worx Setermoen. Som Arenaansvarlig vil hovedoppgaven din være å drifte innovasjonsarenaen og være ICE worx’ stedlige representant på Setermoen.

Primært arbeidssted er Setermoen, men noe tilstedeværelse på FFI sitt hovedkontor på Kjeller vil være nødvendig. Annen reisevirksomhet og deltakelse på øvelser må også påregnes.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for drift av innovasjonsarenaen.
  • Koordinere, lede og tilrettelegge for gjennomføring av eksperimentering, demonstrasjoner og andre arrangementer på innovasjonsarenaen.
  • Støtte planlegging og koordinering av aktiviteter sammen med aktørene som skal delta.
  • Gjennomføre prosjekter og aktiviteter sammen med forskere, forsvaret og industri.
  • Ha tett kontakt med Forsvarets avdelinger lokalt for å ha oversikt over deres aktiviteter og behov.
  • Forvalte utstyr og materiell tilknyttet innovasjonsarenaen, samt følge opp lokale bestemmelser for sikkerhet og HMS.

Krav til utdanning:

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Grunnleggende befalsutdanning (GBU) og annen relevant militær utdanning er en fordel.

Krav til erfaring:

 • God kjennskap til Forsvarets virksomhet og behov for materiell.
 • Generelt god teknologiforståelse, erfaring fra øvingsplanlegging og kjennskap til utviklingsløp i Forsvaret.

Erfaring fra Forsvaret, fortrinnsvis fra operative avdelinger over lengre tid, er en fordel og vil vektlegges. Erfaring fra Forsvarets internasjonale operasjoner vil også være en fordel.

Som person er du samarbeidsorientert, initiativrik og tar ansvar for å få gjennomført aktiviteter på en strukturert måte med god forståelse for lover, regler og sikkerhet som regulerer virksomheten. Du er dypt interessert i å utvikle gode løsninger for Forsvaret og har brukeren i fokus. I tillegg samarbeider du godt med andre, eksempelvis brukere i Forsvaret og partnere innen industrien, og andre miljøer på FFI.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos sjef ICE worx Stein Gundersrud mob 48 88 30 60 ([email protected]) eller Peder Oscar Andersen mob 99 00 17 49 ([email protected])

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 29. november 2022. Ref.nr. er 2022/02353.