Musikeralliansen er inne på SVs alternative budsjett!

Et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen.

I dag kom SVs alternative statsbudsjett, med deres prioriteringer. Og svært gledelig for Creos medlemmer er at de – i en svært vanskelig økonomisk tid – har valgt å prioritere oppstarten av en Musikerallianse, og foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til neste år. Dette er en sak Creo har jobbet mye med, og som vi i fjor fikk tildelt en million kroner fra kulturdepartementet til å utrede.

En slik allianse er et direkte svar på formuleringen i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet». Den er også et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter to år med pandemi og svært alvorlige konsekvenser fra forrige regjerings stadige nedstengninger. Det er påvist i flere rapporter at de som ble verst rammet var de utøvende kunstnerne, og av dem var musikere igjen de som kom aller dårligst ut. Musikeralliansen vil kunne bøte på noen av skadene etter koronakrisen.

Vårt notat om Musikerallianse kan du lese her.

Opprettelsen av Musikkbruket

En annen viktig sak Creo har jobbet for er opprettelsen av Musikkbruket, i tett samarbeid med Scenekunstbruket. Der foreslår SV 15 millioner i sitt budsjett.

Les mer om Musikkbruket her

I tillegg foreslås blant annet en økning i støtten til Kulturrom med 50 millioner, 60 nye hjemler til kunstnerstipend, oppstart av regionale kulturfond, 3 mill ekstra til Norsk Blåseensemble og 10 mill til Olavshallen.

Hele SVs alternative budsjett kan du lese her (De store tallene finner du på side 30, mens detaljene på kulturområdet kan du lese på sidene 50 og 51)