Hva skjer med utviklingen av systemet for Nye metoder? Hva er de nye endringene som kommer og hvordan fungerer egentlig systemet? LMI arrangerer Market Access-kurs.

Den 7. desember arrangerer LMI et kurs for alle som ønsker å lære om systemet for Nye metoder og endringene som kommer i lys av Probas evaluering av systemet.

Del 1 av kurset er en introduksjon til det norske systemet for tilgang til legemidler. Kurset vil omfatte en innføring i de norske finansieringssystemene hvor vi ønsker å vise og avdekke utfordringene og mulighetene man kan møte når man ønsker å lansere et produkt i Norge.

Legemiddelverket kommer for å prate om deres rolle, det samme gjør Sykehusinnkjøp. Sekretariatet i Nye metoder kommer for å prate om endringene som er foreslått i statusrapporten som ble publisert tidligere i høst.

Dette er en del av et to-dagers kurs, hvor vi dagen i forveien skal gi en introduksjon til systemet for Nye metoder og tilgang til nye legemidler i Norge. Deltakerne kan selv velge om de vil delta på en av, eller begge, dagene.

Les mer om kurset og begge dagene her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer