Slik fungerer systemet for Nye metoder

Hva skjer med utviklingen av systemet for Nye metoder? Hva er de nye endringene som kommer og hvordan fungerer egentlig systemet? LMI arrangerer Market Access-kurs.

Den 7. desember arrangerer LMI et kurs for alle som ønsker å lære om systemet for Nye metoder og endringene som kommer i lys av Probas evaluering av systemet.

Del 1 av kurset er en introduksjon til det norske systemet for tilgang til legemidler. Kurset vil omfatte en innføring i de norske finansieringssystemene hvor vi ønsker å vise og avdekke utfordringene og mulighetene man kan møte når man ønsker å lansere et produkt i Norge.

Legemiddelverket kommer for å prate om deres rolle, det samme gjør Sykehusinnkjøp. Sekretariatet i Nye metoder kommer for å prate om endringene som er foreslått i statusrapporten som ble publisert tidligere i høst.

Dette er en del av et to-dagers kurs, hvor vi dagen i forveien skal gi en introduksjon til systemet for Nye metoder og tilgang til nye legemidler i Norge. Deltakerne kan selv velge om de vil delta på en av, eller begge, dagene.

Les mer om kurset og begge dagene her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer