Meld deg på Market access-kurs 2022

Market access-kurset blir i år over to dager, med en dag med introduksjon til det norske tilgangssystemet og nytt fra i fjor en dag for Helseøkonomi for dummies.

Se her for program

Se her for påmelding

Kurset blir i år på norsk og de påmeldte kan velge om de vil delta begge dagene, eller bare en av dem.

– Planen med å ha kurset over to dager, er at de som deltok i fjor og de som deltar på dag en i år, da kan delta på dag to hvor vi dykker litt dypere ned i materien.

Gode tilbakemeldinger

I fjor var kurset på en dag og da kanskje særlig tilpasset medlemmer som ikke har jobbet med markedstilgang tidligere, eller ikke kjente til det norske systemet så godt, som for eksempel utenlandske ansatte.

– Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger fra kurset i fjor, og det er tydelig at dette var noe medlemmene ønsket og satt pris på. På bakgrunnen av fjorårets erfaringer har vi også ville gjøre noen endringer og utvide litt, for å gjøre det relevant til en enda større del av medlemsmassen, sier Knutsen. Kurset i 2022, vil fortsatt inneholde en komplett introduksjon til det norske systemet, men til forskjell fra i fjor vil aktørene i systemet Nye metoder selv presentere sine deler. Med det vil Sykehusinnkjøp, Legemiddelverket og RHF bidra i kurset og være tilgjengelig for spørsmål og dialog.

Nye endringer i systemet vil presenteres

Et av høydepunktene i årets program er at Michael Vester, som sitter i sekretariatet i Nye Metoder, kommer for å snakke om de nye endringene i systemet, og statusrapporten som ble lansert tidligere i oktober.

Han vil adressere utviklingen av Nye metoder, unntaksordninger og hvordan Nye metoder fatter beslutningene sine.

Helseøkonomi for dummies

LMI utvider i år med at helseøkonomene Ivar S. Kristiansen og Christoffer Bugge fra Oslo Economics, er forelesere for et heldagskurs, de har kalt en Intro til helseøkonomi, eller Helseøkonomi for Dummies.

Se her for program

Se her for påmelding

– Kurset er fortsatt veldig pedagogisk oppbygd, hvor vi går gjennom alle de forskjellige punktene i det norske systemet for tilgang til Nye legemidler. Det passer derfor veldig godt for medlemmer som ikke nødvendigvis jobber med access, eller kanskje nettopp har startet med det, sier hun.

Naturlig progresjon

På dag en vil vi arrangere Market Access-kurs del 1, en introduksjon til det norske systemet for tilgang til legemidler. Kurset vil omfatte en innføring i de norske finansieringssystemene hvor vi ønsker å vise og avdekke utfordringene og mulighetene man kan møte når man ønsker å lansere et produkt i Norge.

Legemiddelverket kommer for å prate om deres rolle, det samme gjør Sykehusinnkjøp og sekretariatet i Nye metoder.

På dag to, vil deltakerne få en grundig gjennomgang av prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, prioriteringskriteriene og metodevurderinger, og samtidig gjennomgå relevante problemstillinger som deltakere kan spille inn i forkant.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Dato: 7. og 8. desember

Pris for medlemmer en dag: 5900

Pris for medlemmer begge dager: 8900

Pris for ikke-medlemmer en dag: 11.900

Pris for ikke-medlemmer begge dager: 17.900

Det serveres lunsj og snacks gjennom hele dagen. Det legges i utgangspunktet ikke opp til at møtet strømmes.

Se her for påmelding

Se her for program

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer