Samtaleterapi for Creos medlemmer videreføres

– Det er Creos ønske å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av samfunnet.

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester. Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege. Alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, noe som ikke er lett å finne.

I 2021 inngikk derfor Creo og Nion en avtale om pilotprosjektet Samtaleterapi for Creos medlemmer. Målet med prosjektet var å kartlegge hvorvidt dette var et tilbud som ville:

  • bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kom seg gjennom pandemien/krisen
  • være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse

Ønske om videreføring

– Ved prosjektets oppstart var det stor pågang. I løpet av svært kort tid var det mange som meldte sin interesse. Av disse var det en jevn spredning i kjønn, alder og yrke, noe som ga et bilde av at et slikt tilbud sannsynligvis møter et behov i hele Creos medlemsmasse, sier nestleder Christine Thomassen.

Evaluering av prøveprosjektet har vist at dette tilbudet er noe medlemmene setter høyt og ønsker at skal videreføres.

– Vi har derfor besluttet å etablere samtaleterapi for alle Creos medlemmer som et langsiktige/permanent medlemstilbud. Detaljer rundt tilbudet må fortsatt avklares, men for å sikre at de som trenger noen å snakke med nå fortsatt har det, vil det være mulig å benytte seg av tilbudet slik det foreligger i dag, sier Thomassen

– Det er Creos ønske å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av myndighetene/samfunnet.

Et fagmiljø med særskilt kompetanse

Etter å ha gjennomført flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres liv og virke, og vi håper at et videre samarbeid vil bidra til at det etableres et fagmiljø med særskilt kompetanse på våre medlemmers spesifikke utfordringer.

– Noen av deltakerne i prosjektet har gitt uttrykk for at de ville foretrukket et fysisk tilbud, fremfor et digitalt. Dette er det selvfølgelig forståelig, men Nions digitale samtale-format muliggjør at tilbudet kan gis til alle Creos medlemmer over hele landet. Dette er en forutsetning for at Creo kan videreføre denne medlemsfordelen.

Trenger du noen å snakke med?