Valgkomiteens innstilling er klar!

Hans Ole Rian og Christine Thomassen er innstilt til gjenvalg som leder og nestleder i Creo.

Etter en lang og grundig prosess, gjennom møter og dialog med alle regionlag, politisk ledelse, forbundsstyret, tillitsvalgte og ansatte ved forbundskontoret er valgkomiteens innstilling klar.

Valgkomiteen i Creo har enstemmig innstilt Hans Ole Rian til vervet som forbundsleder i neste fireårsperiode. Christine Thomassen er innstilt til gjenvalg som nestleder. Cathrine Nyheim er innstilt som ny nestleder.

Forbundsleder, Hans Ole Rian, blir dermed en av de lengst sittende forbundslederne i LO. Han ble første gang valgt som leder i 2013.

– Politisk arbeid er kunnskap, erfaring og håndverk, og vi i Creo har etter hvert opparbeidet oss mye kompetanse på dette. Spesielt glad er jeg derfor for at Christine Thomassen har sagt ja til gjenvalg. Vi jobber godt sammen, utfyller hverandre og stoler på hverandre. Så ble jeg svært glad for at Cathrine Nyheim har sagt seg villig til å påta seg vervet som ny nestleder. Nå som Anders Hovind har meldt fra at han ikke tar gjenvalg er det særdeles betryggende at en så erfaren og dyktig person som Cathrine ønsker å være med på laget.

– For meg er det svært viktig å ha et solid lag med meg videre i neste periode. Jeg er derfor svært glad for at valgkomiteen også har innstilt på et kompetent og bredt sammensatt forbundsstyre. Om disse blir valgt er jeg trygg på at vi også i neste fireårsperiode kan løfte medlemmene, de tillitsvalgte og organisasjonen til nye høyder.

Politisk arbeid er kunnskap, erfaring og håndverk, og vi i Creo har etter hvert opparbeidet oss mye kompetanse på dette.

Anders Hovind har bestemt seg for å bli pensjonist og stiller derfor ikke til gjenvalg som nestleder.

– Mine nærmeste samarbeidspartnere de siste årene har vært Christine og Hans Ole. Vårt forhold er preget av stor åpenhet og enighet om de viktige tingene. Uten dette samarbeidet hadde vi ikke klart å få til så mye for medlemmene våre som vi har gjort.

– Når jeg nå gir meg etter 12 år er jeg trygg på at ledelsen med Cathrine som ny på laget vil holde stø kurs og bringe Creo mot nye høyder. Jeg synes valgkomitéen har gjort en veldig god jobb med å balansere kontinuitet med fornyelse både i styre og ledelse.

Nestleder i Creo, Anders Hovind.

Christine Thomassen ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2014, og har lang fartstid i Creo. Nå gleder hun seg til fortsettelsen.

– Jeg er utrolig glad for at Creos valgkomité har innstilt meg som nestleder også i neste periode. Sammen med Hans Ole Rian som leder, og Cathrine Nyheim som ny nestleder ser jeg virkelig fram til å jobbe videre for Creos nå mer enn 10.500 medlemmer, og for norsk kulturliv. At vi ikke lenger kommer til å ha med oss Anders Hovinds gode hjerte og kloke hode som nestleder vil bli et savn. Samtidig er Cathrine en glimrende kandidat, som sammen med Hans Ole og meg vil bidra til videreføring av den positive utviklingen Creo har hatt de siste årene.

– Creo har i denne perioden hatt en medlemsvekst på 21.8 %! Vi er større enn noen gang, mer synlige enn noen gang, og vi er nå en betydelig aktør med stort gjennomslag. Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst. Medlemsundersøkelsen bekrefter at medlemmene både er stolte og fornøyde, og Creo fremstår nå virkelig som det vi er; Forbundet for kunst og kultur.

Vi er større enn noen gang, mer synlige enn noen gang, og vi er nå en betydelig aktør med stort gjennomslag.

– Når vi ser fremover, mener jeg Creo har et unikt mulighetsrom som vi har et ansvar for å utnytte til beste for medlemmene og kulturlivet, og jeg er svært motivert for å ta min del av dette ansvaret. Med to år med pandemi og en 52 dager lang streik har dette vært en krevende periode, men vi har kommet oss styrket gjennom den, og vi har klart å ivareta medlemmenes interesser, fordi vi de siste årene har bygget en solid grunnmur.

– Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til i denne perioden, og jeg er svært motivert til å fortsette arbeidet med å befeste Creos posisjon som kunst- og kulturlivets forbund og stemme. Dette skal vi gjøre sammen med hele organisasjonen. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Les mer om Valgkomiteens innstilling – samt presentasjon av kandidater til politisk ledelse og forbundsstyre.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer