Legemiddepodden #19: Industriens bidrag i utviklingsland

Vi håper du gir så det monner til årets TV-aksjon. Les mer om hvordan du kan gi på www.blimed.no.

Pengene går i år Leger uten grenser og organisasjonen Drugs For Neglected Diseases Initiative, DNDi. Pengene skal bidra til å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Leger uten grenser gjør en livsviktig jobb for millioner av mennesker i utviklingsland, og i krigs- og epidemiområder, og TV-aksjonens midler ønsker de å bruke fire afrikanske land, og til å behandle sykdommer som hepatitt C, ebola, malaria, meslinger, hiv og aids, tuberkulose, elveblindhet, sovesyke og chagas.

Både før, under og etter TV-aksjonen kommer vi naturlig nok til å høre mye om arbeidet Leger uten grenser gjør. I Legemiddelpoddens episode 19 har vi satt av en drøy halvtime til å fortelle litt om alt legemiddelindustrien også faktisk gjør i disse områdene.

Gjestene i studio er Joachim Henriksen fra Pfizer, Line Rondan fra GSK, Thorbjørn Halvorsen fra Roche Diagnostics og Veronika Barrabes fra Novartis. I tillegg kan du, helt mot slutten av denne episoden, høre et intervju med Ronan Collins fra Janssen.

Her er noen eksempler på hva disse selskapene gjør i utviklingsland:

Roche: Et tog med 18 vogner – en rullende helseklinikk sin i hovedsak finansieres av Roche – kjører årlig gjennom 70 distrikter i Sør-Afrika og bidrar med helsehjelp til nærmere 400 000 pasienter hvert år. Roche har også gjennom det offentlig-private samarbeidet EMPOWER bidratt til etableringen av 16 klinikker i Kenya der innbyggerne får hjelp til diagnostikk og behandling av brystkreft, livmorhalskreft, prostatakreft, diabetes og høyt blodtrykk. Roche har et Global Access Program for hiv og gjennomfører flere kliniske studier i Afrika.

Novartis har et eget institutt for tropiske sykdommer. Det heter Novartis Institute for Tropical Diseases (NITD) og jobber utelukkende med å finne nye medisiner som kan behandle, og forhåpentlig på sikt utrydde, tropiske sykdommer. Sommeren 2022 fornyet Novartis sin forpliktelse til å bekjempe glemte tropiske sykdommer og malaria gjennom å investere 250 millioner dollar over fem år til forskning og utvikling av nye behandlinger. Dette inkluderer 100 millioner dollar til forskning og utvikling knyttet til Chagas, dengue, leishmania og kryptosporidiose, og 150 millioner dollar til malaria. Novartis har jobbet for å bekjempe malaria siden 1999 og jobber nå med å utvikle neste generasjons malariamedisiner.

GSK har donert 10 milliarder tabletter mot elefantsyke, og vil fortsette donasjonen helt til sykdommen er utryddet. De fokuserer på forskning og utvikling av legemidler mot malaria, tuberkulose og hiv, i tillegg til andre tropiske sykdommer og antibiotikaresistens. Til sammen står disse sykdommene og tilstandene for mer enn 60 % av sykdomsbyden i lavinntektsland. GSK står bak Open Lab Tres Cantos, der uavhengige forskere får tilgang til GSKs laboratorier og forskningsfasiliteter, ressurser og ekspertise, slik at disse forskerne kan forske frem medisiner for sykdommer som rammer mennesker i utviklingsland. Open Lab har også en samarbei med MMV (Medicines for Malaria Venture) for å finne ny malariamedisin. Nå er det 7 mulige legemidler i pipeline for malaria, TB og kala-azar. GSK jobber for tiden med utvikling – både preklinisk og klinisk – av mer enn 30 potensielle vaksiner og medisiner mot 13 smittsomme sykdommer. De står blant annet bak verdens første malariavaksine, et resultat av 30 års forskning.

Pfizer selger nå medisiner og vaksiner til kostpris i 45 av verdens fattigste land. Når alle de 45 landene er inkludert, sikres 1, 2 milliarder mennesker tilgang til flere av selskapets patenterte legemidler til kostpris. Som en del av avtalen har også Pfizer startet et samarbeid med Bill & Melinda Gates Foundation for å utvikle nye vaksiner mot gruppe B-streptokokker, som er en viktig årsak til barnedødelighet i utviklingsland. Selskapet har etablert The Pfizer Foundation, som samarbeider med hjelpeorganisasjoner i utviklingsland for å bidra til bedre helse. Og gjennom den globale organisasjonen Access Accelerated jobber Pfizer for å oppnå FNs bærekraftsmål om å forebygge ikke-smittsomme sykdommer (NCD).

Janssen (en del av Johnson&Johnson) har donert 2 milliarder doser av medisin mot innvollsorm siden 2006. I 2012 gikk de sammen med ledende globale helseorganisasjoner for å signere London-erklæringen om glemte tropiske sykdommer. Janssen jobber aktivt for å forebygge og behandle sykdommer som hiv, tuberkulose, NTDs, ebola og antibiotikaresistens, dengue og lepara. The Johnson&Johnson Foundation er en veldedig organisasjon som jobber for å sikre grunnleggende helsetjenester av høy kvalitet til alle, overalt, ved å støtte menneskene som jobber ute i felt.

Dette er bare en liten brøkdel av hva selskapene gjør, og mange gjør en felles innsats på flere av disse områdene.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer