Etter initiativ fra Oslo Universitets Sykehus (OUS) og i samarbeid med fÞdeavdelinger pÄ sykehus i nord, sÞr og Þst, har vi utviklet og lansert en helt ny og revolusjonerende riemÄler. Denne er tilgjengelig for gravide i appen, og har blitt veldig godt mottatt.


Nytt verktĂžy for innbyggerne

RiemÄleren til Helseoversikt gir deg som bruker en bedre veiledning med utgangspunkt i de samme evalueringskriteriene som sykehusene benytter, og gir deg en enkelt tilbakemelding pÄ rienes utvikling. Vi har sammen sykehusene evaluert faktiske riemÄlinger pÄ sykehus, og bygget en modell som ogsÄ tar inn over seg:

  • Rienes intensitet pĂ„ en 10-punkt VAS skala
  • Regelmessigheten i rier og intervallet mellom rier
  • Vannavgang og blĂždninger

Behov for bedre digital riermÄler i Norge

Etter henvendelse fra OUS med Þnske om en faglig oppdatert riermÄler for publikum, tok Helseoversikt utfordringen, og inviterte til et unikt utviklingssamarbeid. Resultatet er en av de mest effektive og korrekte RiermÄlere i Norge.

– Vi hadde noen innspill til faglige forbedringer. Endringene vi sammen har gjort vil kunne trygge gravide og partner, skape en bedre forventningsavklaring hos mĂ„lgruppen, og potensielt gi en effektiviseringsgevinst for sykehuset i form av fĂŠrre henvendelser pĂ„ telefon og mer effektiv dialog med sykehusets ansatte pĂ„ telefon, sier Ingvild Nordhagen, Fagutviklingsjordmor FĂžde-gyn mottaket, OUS.

Ingvild Nordhagen, Fagutviklingsjordmor FĂžde-gyn mottaket, OUS. (Bilde: Fra informasjonsfilmen laget av Helseoversikt og OUS)

Utviklet av Helsepersonell i samspill med Sykehus

– Tidligere versjon av rietellere baserte seg pĂ„ gjennomsnittstid pĂ„ rier og intervallet mellom riene. Etter tilbakemelding og dialog med OUS Ăžnsket de mer fokus pĂ„ Regelmessighet og Intensitet, sett i sammenheng med Varighet. Vi har derfor utviklet en ny RiemĂ„ler som inkorporerer flere elementer, og gir brukeren veiledning basert pĂ„ mĂ„linger og algoritmer utviklet av helsepersonell og i samspill med sykehus, sier Peter Gulliksen, Helseoversikt.

– Vi er stolte av Ă„ kunne tilby et oppdatert faglig tilbud til gravide, utviklet i samarbeide med OUS og Helseforetak fra hele Norge, avslutter Gulliksen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved Ă„ fortsette, godtar du vĂ„r bruk av cookies.  Les mer