NHF styrker sin satsning på anleggsutvikling

Julie Indstad Hole og Christoffer Myrvold Karlsen er ansatt som henholdsvis nasjonal leder og rådgiver for anlegg og bærekraft.

Julie Indstad Hole og Christoffer Myrvold Karlsen er ansatt for å jobbe med anlegg og bærekraft i NHF.

Indstad Hole inntar stillingen som nasjonal leder for anlegg og bærekraft, mens Myrvold Karlsen er ansatt som rådgiver. Begge to tiltrer i begynnelsen av januar 2023.

Som følge av økt behov for spisskompetanse i anleggsteamet, ble stillingen utvidet fra ett til to årsverk.

– Det var mange gode søkere til stillingen, og vi er glade for å kunne ansette Julie og Christoffer i Norges Håndballforbund. Det er to personer som vi mener innehar nettopp den kompetansen vi ser etter og som har bred erfaring fra fagfeltet, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Indstad Hole har vært folkevalgt politiker i Trondheim kommune siden 2015, fra 2019 heltidspolitiker og kommunalråd. Hun kommer nå fra stillingen som prosjektleder på Utøya. Hun har i tillegg spilt håndball i tjue sesonger for Strindheim IL, fra barnealder til seniornivå i 2. divisjon.

Myrvold Karlsen kommer fra en stilling som rådgiver ved Etat Aktive Liv i Fredrikstad kommune, med arbeidsoppgaver knyttet til prosjektoppfølging og utvikling av strategi og planarbeid.

Skal etablere flere anlegg

– Manglende hallkapasitet har vært et viktig tema i håndballen over flere år. Gjennom ansettelse av Julie og Christoffer tilegner vi norsk håndball betydelig kompetanse på et fagfelt som er prioritert i Norges Håndballforbund sin strategiplan. Gjennom deres kompetanse, og i samarbeid med regionale ressurser, har vi nå lagt et svært godt grunnlag for et enda sterkere fokus på anleggsutvikling i Norge, sier Langerud.

Indstad Hole ser frem til å jobbe tett med klubber, regioner, idrettskretser og -råd, og politikere for å bygge enda flere anlegg.

– Norsk håndball har en stor og mangfoldig medlemsmasse som ikke må begrenses av for lite halltid. Da trengs økte investeringer gjennom å ruste opp og bygge flere anlegg, både lokale breddeanlegg og anlegg som kan benyttes til konkurranser på internasjonalt toppnivå. Idrettshallen er mange steder i landet limet i lokalsamfunnet. Her møtes unge og eldre til idrettsglede, dugnad og felles opplevelser. Slike møteplasser trengs det flere av – ikke færre, sier hun.

Myrvold Karlsen har samme oppfatning.

– Samtidig bidrar flere og bedre anlegg til å nå NHFs målsetting om økt tilslutning og redusert frafall, og seniorlandslag som kjemper om medaljer i mesterskap. Med andre ord er anleggsutviklingen en avgjørende faktor i arbeidet med å skape «Håndball for alle», sier han, og legger til:

– Mitt inntrykk er at håndballen er tuftet på gode verdier og at det er et bra miljø å være en del av, spesielt for barn og unge. Med andre ord syns jeg håndballen er en god ambassadør for den norske idrettsbevegelsen, og jeg ser frem til å ta del i utviklingen av denne flotte idretten i tiden som kommer.

Økt fokus på bærekraft

I tillegg til anleggsutvikling, blir bærekraft en viktig del av hverdagen til de nyansatte.

– Anlegg og bærekraft henger tett sammen. Vi skal bidra til bærekraftig anleggsutvikling gjennom alle faser, fra tidlig planlegging til ferdig drift. Det handler om alt fra miljøvennlige bygningsmaterialer til hvilke transportløsninger og energikilder som velges. Norsk håndball er en viktig samfunnsaktør, og vi kan utgjøre en forskjell. Bærekraft handler om å ta ansvar, både for miljøet og klimaet, men også for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, sier Indstad Hole.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer