Kollektiv forhandlingsrett for selvstendig næringsdrivende

Fremforhandling av kollektive avtaler for selvstendig næringsdrivende har vært forbudt – frem til nå.

Creo har tidligere skrevet om de forskjellige rettighetene man har som arbeidstager, frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Som frilanser og selvstendig næringsdrivende har du nemlig dårligere rettigheter når det kommer til stillingsvern og sosiale ytelser enn det en arbeidstaker har.

Du står også mer alene i forhandling av kontrakter og kontraktsvilkår da konkurranselovgivningen har satt stopper for prissamarbeid mellom virksomheter. Adgangen til å fremforhandle kollektive avtaler for selvstendig næringsdrivende har altså vært forbudt. Frem til nå.

Nye retningslinjer for selvstendige

29. september 2022 vedtok Europa kommisjonen sine lenge etterlengtede retningslinjer for bruken av EUs konkurranselovgivning på kollektive overenskomster som gjelder arbeidsvilkår for såkalte «soloselvstendige». Begrepet «soloselvstendige» betyr selvstendig næringsdrivende som ikke har ansatte. Retningslinjene presiserer når disse næringsdrivende kollektivt kan forhandle for å forbedre deres arbeidsvilkår uten å overtre EUs konkurranseregler.

Hva betyr dette i praksis?

I praksis betyr dette at konkurranselovgivningen ikke kommer til anvendelse når det er snakk om selvstendig næringsdrivende som:

  • utelukkende eller i overveiende grad leverer deres tjenester til en virksomhet
  • arbeider under like forhold som arbeidstakere
  • leverer deres tjenester til eller via en digital arbeidsplattform

Retningslinjene slår videre fast at konkurranselovgivningen heller ikke kommer til anvendelse på kollektive avtaler inngått av soloselvstendige som befinner seg i en svak forhandlingsposisjon. Et eksempel på det siste er når soloselvstendige opplever en ubalanse i forhandlingsstyrken fordi det forhandles med økonomisk sterke virksomheter.

Hva kan selvstendig næringsdrivende nå forhandle kollektivt om?

Forutsatt vilkårene er oppfylt, kan selvstendig næringsdrivende nå altså forhandle kollektivt om arbeidsvilkår som minstelønn og sosiale rettigheter, for eksempel sykepengedekning ol. Andre arbeidstakerrettigheter som ubunden tid og betalt ferie kan også forhandles om kollektivt, uten at det omfattes av konkurranselovgivningen.

Ta kontakt med Creo!

Om du har spørsmål om kollektive forhandlinger for selvstendig næringsdrivende, eller trenger bistand til å forbedre dine arbeidsrettigheter, ta kontakt med Creo.

For mer informasjon om kollektiv forhandlingsrett for soloselvstendige, se her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer