Full sal på Produksjonsdagen

Fra venstre: Møteleder Ørjan Apeland, Gun Simensen i GE, Hanne Skjerve i Pharmaq og Vegar Stockmann i Bayer.

Det var fullsatt sal da LMI og Norges Farmaceutiske Forening arrangerte Produksjonsdagen, hvor årets tema var teknologi og kompetanse.

En rekke selskaper og utdanningsinstitusjoner som UiO, Oslo Met og NTNU, var representert på møtet, som fant sted hos LMI mandag 10. oktober.

Første del handlet om teknologi, trender, og behov. Møteleder, Ørjan Apeland, daglig leder ved Ås produksjonslab, introduserte første innleggsholder, som var Håvard Sletta, markedssjef i det norske forskningsinstituttet SINTEF.

– Helse og velferd er et satsingsområde i SINTEF, og vi jobber med legemiddelutvikling og -produksjon, bioteknologi og nanomedisin. Vi må kunne tilby kompetanse og tjenester som er tilpasset industriens behov, for å kunne gjøre dette må vi ha forutsigbare rammebetingelser, sa Sletta, som også la vekt på viktigheten av langsiktige samarbeid.

Vegar Stockmann i Bayer, Gun Simensen i GE Healthcare og Hanne Skjerve i Pharmaq snakket om teknologitrender i legemiddelproduksjon, og hvor konkurransedyktige Norge er på teknologifeltet.

– Vi må se på hva som skaper verdi for kunder, og klare å produsere og levere nok. Det snakkes nå om den fjerde industrielle revolusjonen, som vil forandre arbeidsmarkedet og økonomien. Internet of things, kunstig intelligens og robotteknologi vil på forhånd kunne se forbedringer som kan gjøres langs hele verdikjeden. I Leverkusen bygges det nå et topp moderne produksjonsanlegg som tar i bruk disse teknologiene, sa Stockmann.

Simensen i GE fortalte at de tar steg for steg for å henge med i den teknologiske utviklingen.

Skjerve i Pharmaq foralte at de jobber smart for å være konkurransedyktige, og sikre at det jobbes kostnadseffektivt.

Kristin Schoultz i det tekniske konsulentselskapet AFRY, snakket om etterspørselen etter produksjonskompetanse i Norge.

– Vi er opptatt av bærekraftige løsninger og vil gjerne ha mer produksjon til Norge. Danmark er foran, og også Sverige og Finland er ganske store på farmasøytisk industri, så vi kan med fordel ha gode samarbeid med disse landene, sa Schoultz.

Siste del under møtet handlet om kompetanse, hvor det blant annet var innlegg og samtaler med representanter fra UiO, Oslo Met, NTNU og Ås produksjonslab.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, var godt fornøyd med årets produksjonsdag.

– Det er tydelig at kompetanse og teknologitrender fenger medlemmene.  Det var kjekt å se så høyt engasjement og høre om de gode prosjektene som firmaene jobber med. Det er også gledelig at dialogen mellom utdanningsinstitusjonene og næringen er så god. Utdanningsinstitusjonene ønsker tettere samspill med legemiddelbedriftene, både i forhold til forskningsprosjekter og studentoppgaver. Det er tydelig at vi trenger en møteplass som Produksjonsdagen, sa Larsen.

Full sal i Essendrops gate 3 under Produksjonsdagen

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer