Monica Larsen i LMI roser Helsedirektoratets studie som viser mulighetene for norsk antibiotikaproduksjon og mener industrien allerede er klar for første steg.

Mulighetsstudien, som Helsedirektoratet har gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at det er mulig å etablere produksjon av antibiotika i Norge og at de anbefaler en gradvis oppbygging.

Les hele rapporten her

Den trinnvise etableringen kan skisseres slik:

 • I første trinn etableres ferdigvareproduksjon.
 • I trinn to etableres produksjon av virkestoffer
 • I et eventuelt trinn tre gjennomføres en oppskalering av anlegget med tanke på å konkurrere i et internasjonalt marked

– Vi støtter oppbygging via en trinnvis modell. Ferdigvareproduksjon er realistisk fordi vi allerede har legemiddelprodusenter i Norge som kan bidra, sier hun og lister opp: Curida, Palla Pharma, Vistin, Takeda-fabrikken, Fresenius Kabi og ACD Pharmaceuticals som sammen med Adjutech er utviklingsselskaper for nye anti-mikrobielle midler.

Les mer om studien på Helsedirektoratets hjemmesider

– Alle disse selskapene kan raskt få på plass rammene for produksjon av den antibiotika som ønskes produsert, sier hun.

Bedring av forsyningssikkerhet

Mulighetsstudien belyser også andre tiltak for å styrke legemiddelberedskapen og forsyningssikkerheten; etableringen av et nasjonalt organ for å styre og koordinere beredskap, samt flere markedsstimulerende tiltak.

– Alle disse tiltakene vil være svært viktig for å bedre forsyningssikkerhet og rammevilkårene for norske legemiddelprodusenter. Særlig punktene tilhørende markedsstimulerende tiltak, sier hun og never spesifikt økt betalingsvillighet for sårbare antibiotika i sykehus i Norge og i Norden; inntektsgaranti, som har blitt praktisert med stor suksess i Sverige og harmonisering av regelverk i Norden.

Dette er noen av punktene Helsedirektoratet fremhever:

Økt betalingsvillighet for sårbare antibiotika i sykehus i Norge og Norden

 • Bidrar til mer forutsigbar tilgang til foretrukne antibiotika i norske og nordiske sykehus
 • Gir langvarige positive effekter med mindre avhengighet av enkeltaktører og bruk av markedsmekanismer
 • Leverandører får bedre vilkår med klare forventinger
 • Leverandører som har forsynt norsk helsetjeneste i det siste tiårene blir belønnet for forutsigbar tilgang samt tiltrekking av nye leverandører
 • Belønner god miljøpraksis

Inntektsgaranti

 • Gir forutsigbar tilgang til utvalgte antibiotika
 • Gir langvarige positive effekter med mindre avhengighet av enkeltaktører og bruk av markedsmekanismer
 • Leverandører får bedre vilkår med klare forventinger
 • Leverandører som har forsynt norske helsevesen i det siste tiårene blir belønnet for forutsigbar tilgang og nye leverandører tiltrekkes
 • Miljøvennlig produksjon insentiveres
 • Kan også belønne uavhengige produsenter

Harmonisering av regelverk i Norden

 • Gjør det lettere og billigere til å tjene det nordiske markedet
 • Kvitte seg med små og uvesentlige variasjoner som videre fragmenteres marked

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer