LMI presenterte til både Helse- og næringsministeren på toppledermøte

LMI fokuserte på helseindustri i som eksportnæring, verdi fra bruk av helsedata og anskaffelser av helseprodukter i sitt innspill for å styrke norsk helsenæring.

Det var Regjeringen som selv tok initiativet til topplederforumet, for å realisere ambisjonene fra Helsenæringsmeldingen og undersøke hvordan norsk helsenæring kan utvikles for økt verdiskaping i norsk økonomi og bidra til lønnsomme arbeidsplasser, samt styrke helsenæringens mulighet til å konkurrere i utlandet.

Blant regjeringens åtte satsingsområder

Monica Larsen, seniorrådgiver for helsenæring i LMI og lederen for LMIs utvalg for næringsutvikling, Hans-Petter Strifeldt, fremhevet hvordan helseindustri bør være en av de åtte næringene Regjeringen satser på for å doble norsk eksport.

Les LMIs innspillsnotat her

– Vi bør få på plass en egen handlingsplan eller en «hvit» plattform,for utvikling av bærekraftig helseindustri som tilrettelegger for skalering av tidlig-fase selskaper, for produksjon for et nasjonalt og globalt marked, for utviklingen av tilstrekkelig og riktig kompetanse, og for industrielle investeringer.

– Vi må ta i bruk teknologi og produkter som fremmer en bærekraftig utvikling av helsetjenestene. Vi må bruke hjemmemarkedet og stimulere offentlig innkjøpsordninger til å fremme forskning, innovasjon og produksjon samt sikre flere leverandører til det norske markedet, sa Larsen til næringsminister, Jan Christian Vestre og helseminister, Ingvild Kjerkol.

Helsedata-gevinst

LMI følger opp toppledermøtet med et notat som utdyper og konkretiserer tiltak som vil styrke norske helseindustri. Det kan leses her. Både i notatet og i innlegget, fokuserte Larsen og Strifeldt også på gevinsten man kan få gjennom bruk av helsedata.

– For å høste disse verdiene, forutsettes det at det tilrettelegges for interaksjon og samspill mellom aktørene på tvers av sektorer: Næringsliv, akademia, helsetjenesten, myndigheter og pasienter/brukere.

– De ulike systemeierne må ha et forpliktende ansvar for å bidra til gevinstrealiseringen ved sekundærbruk av helsedata, både når det gjelder bedre helse, innovasjon og næringsutvikling samt å fremme helseforskningen.  Dette må skje gjennom oppdragsdokumenter og understøttes av insentiver, sa de.

Uforløste momenter

Regjeringens ambisjoner med møtet var å sette søkelyset på hva som fortsatt er uforløst innenfor momenter i utfordringsbildet som der ble identifisert helsenæringsmeldingen. Blant annet innenfor kultur for samarbeid, det offentliges håndtering av anskaffelser, tilgang til testfasiliteter, tilgang til helsedata og kapital, lite kommersialisering av idéer fra -akademia og helsetjenesten, samt lite internasjonalisering.

Andre deltakere på forumet var representanter fra offentlig sektor, næringslivets organisasjoner og brukerorganisasjoner.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer