Nytt lønnssystem ble presentert

Tidligere denne uka var det samling for lederkontaktene i Politiets Fellesforbund i Bergen: – Vi hadde mange viktige punkter på agendaen, men det aller viktigste var å gi politilederne en innføring i det nye lønnssystemet, sier Lars Reiersen – ansvarlig for politilederne i Politiets Fellesforbund.

– Det er definitivt nyttig med lederkontaktsamlinger. Da får vi belyst aktuelle problemstillinger og kan utveksle erfaringer, sier Lars Reiersen – og fortsetter:

– Naturlig nok ble det mye fokus på det nye lønnssystemet – og med vekt på hva det vil bety for ledere og hvordan man som lederkontakt bør gå fram for å fremme gode lønnskrav for politilederne. Videre diskuterte vi evalueringen av Politidirektoratet, og da særlig med blikk på styring og ledelse. Dessuten brukte vi en del tid på høringssvaret fra Politiets Fellesforbund angående nytt gradssystem. Det var stort engasjement under hele samlingen, og jeg føler at den ble oppfattet som nyttig, sier Lars Reiersen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer