Høringssvar «Bostøtten – opprydning og forankring»

Leieboerforeningen er ikke fornøyd med hvordan bostøtten er utformet. Mange kjenner ikke til ordningen, tre av fire har boutgifter over maksgrensene og mange er utelukket fra å søke. Nå er det viktig å rette opp skjevhetene.

I sitt høringssvar på utredningen om den statlige bostøtten skriver Leieboerforeningen at den statlige bostøtten ikke når målene med ordningen som er å legge til rette for at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har anledning til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.

50 – 70 000 husholdninger har rett på bostøtte, men får det ikke. Leieboerforeningen mener derfor det må settes inn tiltak ovenfor personer med lav yrkesinntekt. Videre er boutgiftstaket satt for lavt. I 2021 hadde 75 % av husholdningene som fikk innvilget bostøtte utgifter over boutgiftstaket. Foreningen mener boutgiftstakene bør gjennomgås på nytt og at vi må ta utgangspunkt i hva som anses som rimelig boligbehov og hva som er de faktiske bokostnader for slike boliger.

Leieboerforeningen mener videre at studenter og vernepliktig som i dag ikke er omfattet av bostøtteordningen, bør innlemmes i ordningen. Studentøkonomien er svekket gjennom de senere årene og et flertall av studentene bor privat utenfor samskipnadene.

Les mer

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer