Norge- et hjem for helsenæringen

Styreleder i LMI, Veronika Barrabés, ledet møtet der næringsliv, klynger, akademia og politikere diskuterte hvordan helsenæringen kan vokse i Norge.

– Legg merke til at det ikke er noe spørsmålstegn i møtetittelen. Vi skal bygge en sterk helsenæring i Norge og målet med dette møtet er at alle, og kanskje særlig politikerne, skal gå her i fra med stor entusiasme, sa Barrabés da hun åpnet møtet.

Verdiskapingspotensialet i helsenæringen har fått økende fokus i Norge, og rapporter over de siste fem årene viser en betydelig vekst.

Se hele møtet her.

Det er allerede et forbedret samspill etter et omfattende strategisk arbeid mellom næringsliv, helsevesen, akademia og myndigheter. Arbeidet med Helsenæringsmeldingen og etableringen av HO21-rådet har vært viktig, og det er også kommet på plass handlingsplaner og programmer innen helsedata og kliniske studier. Mange aktører fra både offentlig og privat side satser. Vi ser at det likevel er et potensiale for å få til mer, spesielt ved å tiltrekke mer private invester i forskningsprosjekter og produksjon til Norge.

Hensikten med møtet var å bringe aktørene langs helsenæringens verdikjede sammen for å diskutere hvordan vi kan ta ut enda mer av potensialet for verdiskaping som ligger i denne sektoren.

Samarbeid mellom departement

Alfred Bjørlo (V) og Tone Trøen (H) var politikerne som deltok i panelsamtalen og begge fremhevet hvordan helsenæring trenger involvering fra begge departement.

– Vi må samarbeide mellom departementene for å nå målene om å bygge en enda sterke helsenæring også må dere, her i rommet, aktørene, spille oss gode, sa Trøen.

På møtet deltok også Christine Wergeland Sørbye, Adm.dir, Oslo Science City; Hilde Nebb, Innovasjonsdirektør, Veksthuset for livsvitenskap ,UiO; Per Morten Sandset, Leder, HO21 rådet; Idar Kreutzer, Adm.dir, Finans Norge; Gunnar Bovim, Styreleder, Innovasjon Norge og Mariann Hornnes, Adm.dir, Direktoratet for e-helse.

Se hele møtet her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer