NY IQVIA-rapport: forverring fra i fjor

En ny rapport viser en forsinket og forverring i tilgang til nye legemidler for norske pasienter, sammenlignet med i fjor.

En ny rapport viser at norske pasienter venter enda lengre på nye medisiner sammenlignet med i fjor. Samtidig øker andelen behandlinger som er godkjent i EU og som ikke enda er tilgjengelig for norske pasienter. Privat salg av legemidler på det norske markedet øker også, sammenlignet med fjoråret.

Under møtet: Hva bør vi lære av våre naboland for å sikre norske pasienter raskere tilgang til nye behandlinger? på mandag under Arendalsuka, lanserer IQVIA oppdaterte resultater, før en politisk debatt.

I fjor lanserte selskapet IQVIA en rapport som analyserte forbruk og tilgjengelighet av alle nye legemidler lansert mellom 2015 og 2019.  Rapporten inkluderte også forsinkelser og tidsforbruk på godkjenning eller avslag på alle legemidler som har vært gjennom det norske innkjøpssystemet for offentlige anskaffelser; systemet for Nye Metoder. De fant at:

  • Det tar lang tid før norske pasienter får tilgang til nye medisiner.
  • Det er særlig produkter innenfor kreft og sjeldne sykdommer som faller fra
  • Det er registrert salg privat eller gjennom unntaksordninger på over halvparten av legemidlene som enten har fått nei i Beslutningsforum eller ennå ikke blitt behandlet.

I år har samme selskap utført samme analyse og funnene viser en forverring i tilgang til nye medisiner for norske pasienter:

  • 40 % av alle nye legemidler i perioden 2015-2020 er ikke tilgjengelig i Norge i dag, dette er en forverring fra i fjor da tallet var 30 %.
  • Tidsbruken gjennom systemet for Nye metoder øker: fra 403 dager til 445 dager (median, per legemiddel). Norske pasienter får senere ta i bruk nye innovasjoner, ofte 3-4 år etter godkjenning av Europeiske myndigheter. Dette er en konsekvens av forsinkelser i systemet for Nye metoder.
  • 50 % av produktene som ikke er tilgjengelig i Norge er legemidler innen kreft og sjeldne sykdommer
  • Det er også en økende utvikling i at norske pasienter betaler selv for legemidler som ikke er godkjent i Beslutningsforum. Hele 57 % av nye sykehuslegemidler tas i bruk privat før de har blitt godkjent for offentlig finansiering. Økt fra 52% i fjorårets analyse.

Les hele rapporten her

Det norske systemet blir altså tregere, salget på privat marked øker og færre legemidler blir godkjent, sammenlignet med året før.

Tidsbruken gjennom systemet for Nye metoder øker: fra 403 dager til 445 dager (median, per legemiddel. Her er alle nye legemidler i perioden 2013 – 2021 inkludert). Dette er betraktelig lenger enn de andre nordiske land. Analysen viser at det er metodevurderingen i systemet for Nye metoder som bruker lengst tid. Vi er kjent med at SLV har store kapasitetsutfordringer og det har vært flere medieoppslag på dette i sommer. Vi er bekymret for utviklingen og at norske pasienter vil måtte vente enda lengre i tiden fremover for å få tilgang til nye medisiner.

Dette er en urovekkende utvikling, hvor den store taperen er norske pasienter. Hvordan og hva kan vi lære av våre naboland som ligger lengre fremme? Hva spesifikt kan vi gjøre med at tiden det tar for å godkjenne et legemiddel i Norge vokser per år? Og som et resultat, vokser også køene av ubehandlede eller ventende saker.

Dette er noen av temaene LMI med partnere skal diskutere i Arendalsuka på mandag 15. August 2022 kl. 14.00 til 15.30. Clarion Tyholmen, sal A.

Les hele rapporten her

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer