Få ned tidsbruken, økt kliniker- og brukermedvirkning og kontinuerlig arbeid for å forbedre systemet for Nye metoder

Fra venstre: Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum, Stine Bergliot Høibak-Nissen, spesialrådgiver i Kreftforeningen, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kirsti Nyhus i Abbvie, Thomas Axelsen i Kreftforeningen, Karl Kristian Bekeng, statssekretær Ap, Terje Søviknes, 2. nestleder i FrP og Tone Trøen, Høyre, leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Dette var blant svarene fra møtedeltakerne på hva vi kan lære av våre naboland for å sikre pasienter raskere tilgang på nye behandlinger under mandagens møte under Arendalsuka.

LMI, Kreftforeningen, AbbVie og FFO arrangerte mandag under Arendalsuka møtet «Hva bør vi lære av våre naboland for å sikre norske pasienter raskere tilgang til nye behandlinger?», hvor vi først fikk innlegg fra Stefan Ohlsson i IQVIA, som la frem nye tall på hvor lang tid det tar å få nye legemidler godkjent i Norge, innlegg fra Medicinrådet i Danmark ved Steen Werner Hansen, NT-rådet i Sverige ved Sofie Alverlind, og Beslutningsforum ved leder Inger Cathrine Bryne.

Rapporten fra IQVIA viser at Norge tar i bruk nye legemidler senere enn land vi kan og bør sammenligne oss med i Europa. Under møtet ble spørsmål som hva grunnen til dette er og hva vi kan lære av våre naboland for å sikre at norske pasienter får rask og god tilgang til nye behandlinger stilt.

Les saken: NY IQVIA-rapport: forverring fra i fjor

Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum, fortalte om hvordan Nye metoder jobber med å utvikle seg.

– Vi må vente på dokumentasjon fra ulike instanser, industrien må bli bedre på å levere, samtidig jobber Staten legemiddelverk (SLV) med å styrke sine tropper, RHF-ene kan bli bedre ved å se på mindre omfattende metodevurderinger, men at det skal være metodevurderinger er besluttet nasjonalt. Vi kan også ha et bedre samarbeid med nordiske kollegaer, og dele kunnskapsdokument på tvers av nordiske land. Dette blir et viktig spor for oss fremover. Vi må finne nye måter å samarbeide på, vi får til mye allerede på dette området nå, og må kontinuerlig jobber med å videreutvikle systemet og måten vi arbeider på, sa Bryne, som også la vekt på økt brukerinvolvering og sterkere referansegruppe.

Se møtet i opptak her.

Debatt om hvordan vi kan få ned tidsbruken

I andre del av møtet var det lagt opp til debatt, ledet av Thomas Axelsen, samfunnspolitisk sjef i Kreftforeningen. Her deltok Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum, Stine Bergliot Høibak-Nissen, spesialrådgiver i Kreftforeningen, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Kirsti Nyhus, Market Access Director Scandinavia & Country Lead Norway Abbvie, leder for LMIs Markedstilgangsutvalg, Karl Kristian Bekeng, statssekretær Ap, Tone Trøen, Høyre, leder av Helse- og omsorgskomiteen og Terje Søviknes, 2. nestleder i FrP.

De tre politikerne i debatten var enig i at vi må jobbe for få ned tidsbruken, og sikre raskere tilgang på nye behandlinger.

– EMA godkjenner nå nye legemidler tidligere enn før, for små grupper. Det er da vanskelig å vurdere og måle effekt, og det mangler tall i ligningen. Vi bruker halvparten av tiden på metodevurdering, fordi vi må vite mer og treffe riktig pris, sa Bekeng.

Søviknes vil at vi skal se på betalingsvilligheten i Norge.

– Det tar for lang tid og vi er en sinke i Norge i forhold til våre naboland. Vi hadde et representantforslag om å gå over til Danmarks modell, med brukerrepresentanter og klinikere inn. Dette fikk vi en god debatt rundt og fikk løftet temaet, sa Søviknes.

Kirsti Nyhus i AbbVie mener det er et felles ansvar å få ned tidsbruken, og at vi må ha en god dialog for å få til dette sammen.

– Vi opplever en felles enighet og et ønske om effektiv innføring. Vi må se på hvordan vi best kan få ned tidsbruken. Det er positive signaler nå, og det er viktig å se på hva vi kan lære av andre land. Hva som forsinker prosessen er sammensatt, vi har et felles ansvar på tvers for å bidra. Det er flere tidslekkasjer i systemet, det er mange involverte og mange trinn, og vi trenger eierskap. Omkamper i forhandlingene tar tid, vi kunne spart tid om vi traff bedre med en gang, for å få til dette må vi ha en god dialog. Det er nå store kapasitetsutfordringer, og det er viktig at vi legger lista på et fornuftig nivå, og ikke stiller særnorske krav, sa Nyhus.

Se møtet i opptak her.

Fra venstre: Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI, innledet møtet.
Lede i Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer