Illustrasjonsfoto. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Gjennom Norges Idrettsforbund kan nå alle klubber søke om støtte til prosjekter for mangfold og inkludering.

Norges Idrettsforbund opplyser at ordningen er etablert for å gi støtte til prosjekter som kan bidra positivt og skape ny innsikt, engasjement og entusiasme rundt arbeidet for mangfold i idretten.

Første søknadsfrist er 1. september. Det vil være tre frister til senere i 2022 og i 2023. Imidlertid er det bare fristen 1. september som gir mulighet for å søke toårige prosjektmidler. Alle søknader må leveres gjennom søknadsportalen for støtteordningen, som nå er åpen og kan besøkes her.

Les mer om ordningen på Norges Idrettsforbunds nettsider!

Av Lars Kvam