Lokallag for kommunale leieboere i Oslo (LkL) 

Leieboerforeningen leter etter sosialfaglig medarbeider som kan jobbe i en 20 prosents stilling. Stillingen løper ut 2023, med forbehold om prosjektfinansiering. 

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på husleierett. I tillegg har foreningen en bomiljøavdeling med tre ansatte og to frivillige. Bomiljøavdelingen jobber boligsosialt og boligpolitisk for vanskeligstilte leieboere, og har et spesielt fokus på beboere i kommunale boliger.   

En av våre oppgaver er å drifte et nystartet lokallag for beboere i kommunale boliger i Oslo – LkL. Medlemmene av lokallaget får tilbud om en rekke tjenester, herunder ordinære medlemstjenester som rådgivning i husleierettslige spørsmål, rådgivning i spørsmål knyttet til kommunens tildeling av kommunale boliger, sosialrettslige spørsmål om bolig, kursing i husleierett, bomiljøverktøy, kursing i lokaldemokrati etc. Lokallaget skal ha et sterkt fokus på medlemsdemokrati, og med ulike former for medlemsforankring. Lokallaget skal også jobbe interessepolitisk for og med beboerne.

Arbeidsoppgaver

Medarbeideren skal bistå medlemmene med rådgivning innen gjeldende regelverk knyttet til kommunale boliger, slik som forskrift for tildeling av kommunal bolig og relevant sosiallovgivning.  Medarbeideren skal hjelpe medlemmer med å søke om bytte av kommunal bolig og å forstå og eventuelt klage på vedtak. Denne delen av arbeidet vil for det meste pågå per telefon og epost, men fysiske møter kan av og til være nødvendig. Lokallaget skal finne en balanse mellom det å gi god bistand til en sårbar gruppe, og samtidig drifte et effektivt medlemstilbud. I tillegg skal den sosialfaglige medarbeideren delta i mer praktisk rettet bomiljøarbeid og utvikling av lokallaget, som deltakelse ved og arrangering av sosiale sammenkomster, medlemsmøter, turer, dugnader etc. for beboere. Stillingen vil innebære noe samarbeid med bydeler i Oslo, samt Boligbygg.

Det vil være mulig å jobbe fleksibelt, og noe kveldsarbeid vil måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi ser primært etter en sosionomstudent på andre år bachelor, som har mulighet til å jobbe 20% ved siden av studiet, men vi er åpne for alle årstrinn. Den ansatte må kunne møte fysisk på jobb i Oslo. Medarbeideren bør være trygg i sitt møte med mennesker og kunne håndtere beboere i mange ulike livssituasjoner. I tillegg kan det være en fordel å trives med varierte arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en sosial arbeidsplass i sentrale lokaler på Grønland i Oslo. Vi har et godt fagmiljø internt hvor du som medarbeider får tett oppfølging fra foreningens ansatte, og det er lav terskel for å stille spørsmål eller be om veiledning. Du får relevant erfaring med forskrift for tildeling av kommunal bolig, og god innsikt i kommunens praksis og boligsosiale forhold. Du vil også få erfaring med personlig oppfølging av klienter. Vi har flere studenter ansatt i foreningen og lang erfaring med oppfølging og veiledning. Leieboerforeningen har et bredt samarbeid med mange ulike fagmiljøer knyttet til det boligsosiale feltet, og kan slik tilby et godt nettverk for rett kandidat.

Søknad med CV sendes til ara@lbf.no merket «Søknad på stilling som sosialfaglig medarbeider i LkL» senest 2. juni. Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder for bomiljø Anne-Rita Andal, mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.00, på telefonnummer 24149100, eller på epost.


.

Studentmedarbeider husleierett

Leieboerforeningen har en rullerende prosess for å ansette nye studentmedarbeidere til stillinger som juridisk konsulent i 20 % stilling (1 dag i uken og i tillegg i sommerferien om ønskelig). Tiltredelse etter avtale.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består i dag av to advokater og fire juridiske konsulenter (jus-studenter).

Leieboerforeningens juridiske konsulenter er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon, epost og chat. I utviklingen av de tjenester og rådgivningen som våre juridiske konsulenter gir, så inngår også det å utvikle egen kompetanse gjennom arbeid tilknyttet konkrete saker i samarbeid med Leieboerforeningens advokater. Dette strekker seg lenger enn førstelinjetjenesten og gir anledning til å opparbeide verdifull erfaring og kompetanse. Arbeidet i Leieboerforeningen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten og gir anledning for studentene til å bruke sine ferdigheter i juridisk metode og innsikt i jussen til å bistå i konkrete tvister, å informere og rettlede og å utvikle egne ferdigheter. Arbeidet gir praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og verdifull erfaring i kontakt med og veiledning av våre medlemmer. Våre juridiske konsulenter får erfaringer og kunnskap som de selv, Leieboerforeningen og våre medlemmer, samt fremtidige arbeidsgivere drar fordel av.

Søkere bør ha avlagt eksamen i Formuerett I (UiO), Obligasjonsrett/Kontraktsrett (UiB) eller Alminnelig obligasjonsrett (UiT). Søkere til stillinger som juridisk konsulent i Leieboerforeningen har gjerne hatt arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK, Jussformidlingen i Bergen, eller andre rettshjelptiltak. Erfaring fra rettshjelptiltak er imidlertid ikke noe vilkår. Stillingen fordrer at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker. Førstelinjetjenesten kan være krevende til tider og blant egenskaper som hjelper å gjøre jobben er å være positiv, kunnskapsorientert, interessert, hjelpsom og empatisk.

Leieboerforeningen kurser de juridiske konsulentene i husleierettslige emner og alminnelig obligasjonsrett. Dette vil være kurs i regi av Leieboerforeningens advokater og er særlig tilpasset de spørsmål og oppgaver som tilligger førstelinjetjenesten. I tillegg til kursing så får de juridiske konsulentene også fortløpende administrativ og faglig individuell oppfølging fra Leieboerforeningens advokater. Vi legger vekt på at det alltid skal være anledning for de juridiske konsulentene til å kontakte og drøfte spørsmål med advokatene.

Leieboerforeningen har 12 medarbeidere med stort og smått, og holder til i trivelige lokaler på Grønland, ved politihuset. Arbeidsmiljøet er hektisk, uformelt og hyggelig. Det blir tatt hensyn til eksamensperioder for studentmedarbeiderne, og det vil i stor grad være mulig med fleksible ordninger også ellers. Vi legger vekt på et sosialt miljø med møter, kurs og samlinger både internt i avdelingene og på tvers av avdelingene våre i løpet av året.

Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til lbf@lbf.no  merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider». Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Tom Olav Risa eller Yngve Gran Andersen på telefon 24 14 91 00 mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.00.