LMI arrangerte introduksjonsmøte for medisinstudenter

Styreleder i LMI, Veronica Barrabes.

Onsdag forrige uke ble det for andre gang arrangert et introduksjonsmøte for medisinstudenter og ansatte i industrien, i regi av LMI og Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI).

Medisinstudenter som har fått sommer-internship hos medlemsfirmaer i LMI fikk treffes med representanter fra ulike selskaper for en introduksjonsdag til legemiddelindustrien.

Styreleder i LMI, Veronica Barrabes, holdt en presentasjon hvor hun forklarte for studentene hvem LMI er og hva LMI som organisasjon jobber med. Her fikk studentene innblikk i den viktige rollen legemiddelindustrien har spilt i forbindelse med covid-19 pandemien, i tillegg til en forståelse av hvordan nye legemidler utvikles og den omfattende prosessen for å få legemidlene på markedet. 

Helse- en næring med stort vekstpotensiale

Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen, snakket om verdiskaping i helseindustrien og hvordan helseindustrien er en del av løsningen for fremtidig vekst og verdiskaping.  

Norge som nasjon vil i årene som kommer trenge flere arbeidsplasser, verdiskaping og økte eksportinntekter, samtidig som avhengigheten av olje og gass må reduseres. -Vi skal bli grønnere, sa Larsen i sin presentasjon.   

Larsen poengterte også at helsenæringen er allerede en betydelig næring med et stort vekstpotensial i årene som kommer, med en omsetning på nesten 54 milliarder og nesten dobbelt så høy innhentning av egenkapital som olje og gassnæringen, og syv ganger mer enn IKT-næringen.   

Monica Larsen i LMI.

En jobb med mening

Flere representanter fra ulike legemiddelselskaper holdt korte innlegg om hvordan det er å faktisk arbeide i industrien, og viste til et mangfold av ulike stillinger man kan få som arbeidstaker.  

Blant annet holdt medisinsk direktør i Pfizer, Erik Hjelvin, et innlegg om hvordan det er å jobbe som lege i legemiddelindustrien. Han poengterte at man i industrien får mulighet til å kontinuerlig utvikle seg i samarbeid med høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere – dette er faglig utfordrende og givende arbeid, sa han.  

Helseøkonom i Novartis, Hannah Hylin, snakket om legemiddelfeltet som et tverrfaglig samarbeidsfelt i utvikling. – Dette er en jobb med mening, sa hun. Videre forklarte Hylin at det er gode utviklingsmuligheter for helseøkonomer, både på et lokalt og globalt nivå.  

Hannah Hyllum.

Magnus Bangum delte sine erfaringer fra sommer-internship og hvordan det har bidratt til å gi ham en jobb i industrien. Bangum snakket i sin presentasjon om hvilke forventninger han hadde og hvordan hans bilde av industrien endret seg gjennom internshipordningen. Han jobber nå i Abbvie.  

Magnus Bangum.

Seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen, var fornøyd med møtet.

Hege Edvardsen i LMI.

-Dette er andre året studenter fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo har sommer-internships hos våre medlemsfirma. I år er det også med studenter fra matematisk-naturvitenskaplig fakultet. Vi er svært glade for dette samarbeidet initiert av SMI (studentforeningen for medisinsk innovasjon – https://smistudent.no/). Via dette prosjektet får studenter erfaring og kjennskap med legemiddelindustrien samtidig som våre medlemsfirma får tilgang til unge, engasjerte og innovative studenter som bidrar med innsikt og et ferskt perspektiv. Dette er en vinn-vinn-ordning, sier Edvardsen.  

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer