Det hjelper lite å ha et lovverk hvis det ikke etterleves

Arbeidsgiveransvaret – Creos innspill på LO Kongressen 2022

Creo er Norges største organisasjon for arbeidere innen hele kunst og kulturfeltet, og vi representerer nå over 10.000 medlemmer.

Corona- pandemien er den største krisen kulturlivet har stått i siden krigen. Den har fungere som et forstørrelsesglass for problemstillinger Creo i årevis har jobbet for å løse, og den har tydeliggjort kompleksitet, skjørhet og avhengighet mellom alle aktørene i kulturfeltet. Pandemien har også i svært stor grad aktualisert problemstillingene rundt den utbredte bruken av selvstendig næringsdrivende i sektoren.

Konsekvensen av å være selvstendig næringsdrivende er at man mister trygderettigheter, står uten yrkesskadeforsikring, og at arbeidsmiljøloven og fremforhandlede avtaler ikke gjelder. Pandemiens nedstengninger innebar at svært mange av våre medlemmer i utgangspunktet stod på helt bar bakke, uten noe form for sikkerhetsnett.

For enkelte kunstnere og kulturarbeidere er det naturlig å være selvstendig næringsdrivende, og for denne gruppen er Creo svært glade for at regjeringen har iverksatt et arbeid for å sikre et sosialt sikkerhetsnett. Når det er sagt, for mange er denne næringsvirksomheten høyst ufrivillig.

Creo støtter derfor helhjertet at regjeringen også vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret. Dette vil føre til at de som drar på turné med den kulturelle skolesekken, og de som blir engasjert ved privatteatrene, i NRK og i kulturvirksomhetene i privat sektor, i all hovedsak skal engasjeres som arbeidstakere.

Men – det hjelper lite å ha et lovverk hvis det ikke etterleves. I dag opplever mange at hvis man krever å ansettes, risikerer man at oppdraget gis til en annen. Den enkelte må vurdere risikoen av å kreve en arbeidsavtale opp mot mulige svekkede forutsetninger for nye oppdrag. I de tilfeller enkelte er modige nok til å velge å kjøre en sak, må fagforbundene i stor grad ta de juridiske kostnadene for at arbeidsgivere unndrar seg sitt ansvar.

Det er lett for oppdragsgivere å utnytte yrkesutøvernes lidenskap for kunsten.

Vi ser også at både oppdragsgivere, og flere av våre medlemmer, feilaktig tror tilknytningsform er valgfritt, og at de selv kan vurdere hvorvidt de tar et oppdrag i næring eller ansettes. Disse problemstillingen berører hele arbeidslivet, men er nok særlig utbredt i kultursektoren, der våre medlemmer altfor godt vet at «you are only as good as your last show». Det er lett for oppdragsgivere å utnytte yrkesutøvernes lidenskap for kunsten.

Som del av regjeringens arbeid med å styrke arbeidsmiljølovgivningen, mener Creo det er avgjørende at myndighetene også sikrer en etterlevelse av lovendringene.

Arbeidsgiverne må følges opp, slik at de ikke fortsetter å unndra seg sitt ansvar. Det vil derfor være viktig at Arbeidstilsynet har et særskilt fokus på dette fra lovendringene trer i kraft.

«Vi vil gjøre trygt arbeid til alle til jobb nummer én» står det i regjeringsplattformen. Dette innebærer å gjøre de nødvendige grepene, slik at å kreve en lovfestet rett til ansettelse ikke blir en individuell belastning på sårbare enkeltpersoner, men et kollektivt ansvar på myndighetsnivå.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer