LMI arrangerer Fagdag om anskaffelser av legemidler onsdag 22. juni.

Tid: 22. juni kl. 09.00 til 13.00

Sted: Grand hotel Oslo, Rococo-salen, eller digital deltakelse

Det er nå to år siden vi fikk på plass Rammeverket for alternative pris- og betalingsmodeller. Siden da har det vært en betydelig utvikling på feltet. LMI arrangerte i fjor en egen fagdag om alternative pris- og betalingsmodeller og vi ønsker å fortsette denne tradisjonen. I år inviterer vi til en egen fagdag hvor vi adresserer temaet i en bredere kontekst, nemlig innkjøp og anskaffelser av legemidler.  

Legemiddelutviklingen er i stor endring, vi ser at flere persontilpassende og avanserte terapier får tidligere EMA-godkjenning med begrenset data. Dette utfordrer den tradisjonelle innføringen og finansieringen av legemidler. Derfor er det et behov for å se på nye former for anskaffelser av legemidler og hvordan vi kan sikre gode prosesser for dette fra både myndighetene og industrien sin side. Alternative pris- og betalingsmodeller er én form for anskaffelse hvor myndighetene har utviklet et rammeverk for dette. På fagdagen 22. juni vil vi blant annet få et innblikk i utviklingen i arbeidet med alternative pris- og betalingsmodeller i Norge fra både Sykehusinnkjøp HF og legemiddelindustrien.  

Meld deg på her.

Program:

09.00 – 09.15: Velkommen v/LMI

Del 1: Innovative anskaffelser av legemidler  

09.15 – 09.30: CONNECT – et offentlig privat samarbeid som har lykkes med å gi rask tilgang for små pasientgrupper – hva kan vi lære? v/ Sigbjørn Smeland  

09.30 – 09.45: Hva er en god konkurranse v/Jan Kristoffer Høiland, Seniorrådgiver – Markedsavdeling for mat, handel og helse 

09.45 – 10.00: Den dyreste behandlingen er den som ikke virker – Hva er en god anskaffelse v/ Kirsti Nyhus, Market Access Director Scandinavia & Country Lead Norway Abbvie  

10.00 – 10.15: Hvordan skal systemet for Nye metoder utvikles for å hensynta nye former for anskaffelser?  v/ Beslutningsforum (Venter på bekreftelse) 

10.15 – 10.45 PAUSE   

Del 2: Alternative pris- og betalingsmodeller 

Introduksjon av del 2 v/LMI 

11.00 – 11.20: Innblikk fra andre land – hvilke utfordringer og muligheter har alternative avtaler medført? V/ Douglas Lundin (TLV) og Dorthe Bartles (Amgros)  

11.20 – 11.35: Metodevurderinger ved alternative prisavtaler v/Legemiddelverket (Venter på bekreftelse) 

11.35– 11.50: Sykehusinnkjøp (venter på tittel) v/Iselin Dahlen Syversen, avdelingsleder Nye metoder, SHI   

11.50 – 12.00: Risikodeling i alternative avtaler v/ Oslo Economics (Venter på bekreftelse) 

12.00 – 12.45: Samtale: erfaringer, læring og videre utvikling

12.45: Lunsj  

Pris: LMIs medlemmer: 2500 – Ikke-medlemmer: 5000 

For fysisk deltakelse er lunsj på Grand hotel inkludert. 

Meld deg på her.

Eller via QR-koden under:

Digitalis

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer