Fastlege og redaktør i Helsebiblioteket, Alexander Wahl, er tildelt Legeforeningens kvalitetspris 2022 for sitt initiativ til utvikling av bivirkningssøket i Felleskatalogen.

Alexander Wahl tildeles prisen av Nils Kristian Klev og legepresident Anne-Karin Rime

Felleskatalogens sjef Bente By Jansen og hennes team har brukt 20 000 timer på å utvikle bivirkningssøket.

LMI-sjef Karita Bekkemellem fikk gratulert prisvinneren i pausen etter prisutdelingen.

Bivirkningssøket er et nyskapende og innovativt dataverktøy som fører til bedre kvalitet og pasientsikkerhet både i primær- og spesialisthelsetjenesten, heter det i nominasjonen. Både Helsebiblioteket og Felleskatalogen har lagt ned stor innsats og enormt mange arbeidstimer for å lande prosjektet, som nå er godkjent og lansert.

– De hjerteligste gratulasjoner til Alexander Wahl fra alle oss i Felleskatalogen. Vi er takknemlige for at Alexander og Helsebiblioteket valgte å komme til oss med ideen om et bivirkningssøk, og vi feirer Legeforeningens kvalitetspris som en anerkjennelse av prosjektet og samarbeidet i sin helhet, sier Bente By Jansen, redaktør og daglig leder i Felleskatalogen.

Wahl er spesialist og veileder i allmennmedisin, han arbeider som fastlege ved Kurbadet legesenter, og er redaktør for primærhelsetjenesten i Helsebiblioteket. Han fikk overrakt prisen av leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, på dagens Landsstyremøte.

Omfattende samarbeid

– Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten går til et omfattende samarbeid der det er utviklet et nyttig verktøy som er gratis tilgjengelig for alle, nemlig bivirkningssøket. Dette prosjektet er initiert av Alexander Wahl, etter hans egen idé, men det har vært flere som har samarbeidet og bidratt betydelig for å få dette i havn: redaksjonen i Helsebiblioteket, som har vært konsulenter i prosjektbeskrivelsen og bidratt med sortering av bivirkningstermer, og ikke minst har Felleskatalogen, der Bente By Jansen er administrerende direktør og redaktør, gjort arbeidet med å gjennomføre ideen og stått for hovedinvesteringen i prosjektet, sa Klev.

Han fortalte fra scenen at Felleskatalogen har brukt rundt 20 000 arbeidstimer på prosjektet, og at det blant annet er opprettet 110 000 lenker mellom bivirkningstermene og FK-tekstene.

– Det er altså et enormt arbeid som ligger bak. Prosjektet er også støttet av SkatteFunn. Verktøyet, som er tilgjengelig på FKs side, er en søkemotor hvor det er mulig å søke opp legemiddelbivirkninger, sa Klev.

Fører til bedre pasientsikkerhet

Utvalget som innstilte til prisen, sier følgende i sin begrunnelse:

Det som skiller bivirkningssøket fra mange andre, og som gjør at Wahl fortjener prisen, er den usedvanlig gode og grundige brukertestingen og valideringen av verktøyet. Valideringen har vært grundig, involvert mange brukere, som har ført til et kontinuerlig og etterprøvbart forbedring av produktet før innføring i klinisk bruk. Produktet fyller et behov med stor kvalitet i helsetjenesten. Bruken er enkel, intuitiv, med et enkelt brukergrensesnitt. Bivirkningssøket er et nyskapende og innovativt dataverktøy som fører til bedre kvalitet og pasientsikkerhet både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Stolt og takknemlig

Prisvinneren selv var svært fornøyd med både tildelingen og produktet han tok initiativ til.

– Det er med stolthet og takknemlighet jeg tar imot denne kvalitetsprisen. For sju år siden så jeg behovet for et verktøy for å hjelpe leger og pasienter med en raskere bivirkningsoversikt. Mitt håp var å bidra til en rasjonell seponeringsstrategi når det er nødvendig. Særlig hos pasienter med mange legemidler, for der kan det virkelig være komplisert av og til. Men dette prosjektet kunne aldri blitt fullført uten et langvarig samarbeid innen Helsebiblioteket, og med Bente By Jansen og hennes redaksjon i Felleskatalogen. Det er de som har gjort den store ryddejobben med å revidere alle bivirkningstermene og omtalene, og utviklet dataverktøyet, slik vi ser det i dag. Helsebiblioteket har bidratt med ideen, revisjon av bivirkningstermer og løpende tilbakemeldinger underveis. Tusen takk til Felleskatalogen også, som gjør bivirkningssøket gratis tilgjengelig for en integrasjon med Legemidler i bruk.

Helse Nord først ut

Bente By Jansen kan røpe at Helse Nord vil være de første som tar i bruk bivirkningssøket via elektronisk pasientjournal (EPJ) til høsten, via DIPS Arena Medikasjon.

Hun kan også fortelle at det i Legeforeningens resolusjon vedtatt i foreningens faglandsråd 28. april 2022 kommer frem at Legeforeningen ønsker økt oppmerksomhet på legemiddelbehandling og pasienter som behandles med mange legemidler. Foreningen vil blant annet jobbe for enkel tilgang til gode verktøy knyttet til legemiddelbehandling, bivirkninger (Felleskatalogens bivirkningssøk), interaksjoner, polyfarmasi, overbehandling og avmedisinering.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer