Søk tilskudd til mangfold og inkludering

Follo HK tok bronse i rullestolhåndball i 2021.Foto: Follo HK Rullestolhåndball

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om tilskudd i 2022 og 2023 innen 13. juni.

Det er satt av 100 millioner kroner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet i 2022. Søknadsfristen er satt til mandag 13. juni 2022.

I 2022 og 2023 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Norges idrettsforbund vil bidra med egne ressurser i innstillingsutvalget når søknadene skal behandles.

– Nå håper vi idretten benytter de neste ukene til å sende inn søknader som vil kunne utløse nye midler til enda flere gode mangfolds- og inkluderingstiltak i idretten. Vårt ønske er at tiltakene skal bidra til å skape en positiv og varig endring for mangfolds- og inkluderingsarbeidet i idretten, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Tiltakene skal bidra til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og skal bidra til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse. Det kan gis tilskudd til både prosjekter eller engangsutgifter i 2022 og 2023.

For å kunne søke må man være registrert i Frivillighetsregisteret eller en kommunal fritidsklubb/ungdomshus.

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Lotteri- og stiftelsestilsynet understreker at målet med tilskuddsordningen er at organisasjonene skal skape varig økt deltakelse for målgruppene og at dette krever systematisk arbeid. Organisasjoner som jobber målrettet med dette blir prioritert. Tilsynet anbefaler derfor at søkere så godt som mulig forsøker å beskrive hvordan varig økt deltakelse skal sikres.

Det kan kun søkes om tilskudd i 2022 og 2023 i denne ordningen. I den grad søker skal videreføre prosjekter eller tiltak som mottar tilskudd må dette finansieres gjennom andre kilder.

Les mer om støtteordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider her

Av Norges Idrettsforbund

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer