– Nå må vi gjøre noen veivalg!

Nylig var en samlet Forsvarskommisjon på heldagsbesøk hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. – Dette har vært en nyttig dag for oss. De første fem månedene har kommisjonen skaffet seg et oversiktsbilde. Dagen i dag har vært et skritt videre, sa kommisjonens leder Knut Storberget.

Administrerende direktør ved FFI, Kenneth Ruud, ønsket Forsvarskommisjonen velkommen i et fullsatt auditorium.

Administrerende direktør ved FFI, Kenneth Ruud, ønsket Forsvarskommisjonen velkommen i et fullsatt auditorium. (Foto: FFI)

Det var et tett program for Forsvarskommisjonen under heldagsbesøket hos FFI. Forsvarskommisjonen er oppnevnt av Regjeringen og skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Kommisjonen skal også synliggjøre hvilke konsekvenser dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen skal levere sine anbefalinger våren 2023.

– Oppgaven dere har fått er stor og viktig, sa administrerende direktør ved FFI, Kenneth Ruud, da han ønsket kommisjonen velkommen. Han innledet om FFI, FFIs oppdrag, strategi og styring. Han la spesiell vekt på totalforsvaret og materiellinvesteringer, og behovet framover for forskning og utvikling (FoU) og FFI rolle i dette.

Dette ble etterfulgt av andre overordnede innledninger om temaene Forsvarsanalysen 2022, forsvarsøkonomi og innovasjon og industrisamarbeid.

Forsvarskommisjonen_Freke.jpg
Vel innenfor gjerdet ble Kommisjonen møtt av FFIs egen «vaktbikkje», robothunden Freke. (Foto: FFI)

Dypdykk 

Andre del av programmet var delt i fire parallelle gruppeseminarer med temaene geopolitikk, teknologi, Forsvaret og samfunnet og Forsvarets innretning. I første gruppe var det dypdykk i globale trender, Russland og klima. I gruppe to; space, autonomi, kunstig intelligens og internasjonalt teknologi samarbeid. I de to siste gruppene var det dypdykk i henholdsvis totalforsvar, sammensatte trusler, sårbarhet og cyber, og forsvarsplanlegging, investeringer og operative analyser.

Reelle og gode drøftinger

Siste bolk i dagsprogrammet var en felles oppsummering og diskusjon mellom kommisjonsmedlemmene og FFIs ledelse. FFI er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitusjon. Hovedvekten av FFIs forskning er knyttet til teknologi og teknologiutvikling. Men instituttet er også rådgiver overfor politisk og militær ledelse, blant annet knyttet til langtidsplanlegging i forsvarssektoren.

– Dette har vært en god dag for kommisjonen. Først og fremst fordi FFI har landsledende kompetanse på spørsmål som vi i kommisjonen skal dvele ved. Dere har vært flinke til problematisere en del viktige saker. Vi har hatt reelle og gode drøftinger, oppsummerte Storberget, som ser fram til å fortsette dialogen med FFI.
 

Velkommen tilbake

Kenneth Ruud understreket at kommisjonen er hjertelig velkommen tilbake. Allerede til høsten vil det bli arrangert krisespill med aktuelle scenarioer. Det kom også fram at kommisjonen ønsker hjelp til analyser. Andre temaer som vil bli satt på dagordenen til høsten blir teknologi, energi og sammensatte trusler.
 

Ruud-Storberget.jpg
Dialogen vil fortsette mellom direktør ved FFI, Kenneth Ruud, og Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget. Det blir nytt besøk til høsten med blant annet krisespill, analyseoppdrag til instituttet og fordyping i andre aktuelle temaer der FFI har relevant forskning og kompetanse. (Foto: FFI)

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer