Løsning i pensjonssaken for Creos medlemmer i orkester, teater og opera

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år!

Creo har siden 2016 forhandlet om en varig pensjonsordning for våre medlemmer i orkester-, teater- og opera sektoren. LO Stat og Spekter kom ikke til enighet i de avsluttende, sentrale forhandlingene i årets oppgjør, men partene ble enige om å gå inn i en frivillig mekling for å utrede mulighetsrommet, og om mulig unngå en ny opprivende streik i kultursektoren. Det greide vi!

Fullt gjennomslag for Creos krav

– Jeg er utrolig stolt og glad, sier forhandlingsleder og nestleder i Creo, Christine Thomassen. Vi har fått fullt gjennomslag for vårt krav, og vi har sikret våre medlemmer ved disse institusjonene en svært god pensjonsordning. Alle Creos medlemmer har fått en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon – som er det vi har kjempet for i 8 år!

Hybridpensjon med personlig valgfrihet

Løsningen ble at det fra 1. april innføres en pensjonsordning etter Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) for alle Creos og NTLs medlemmer. Samtidig videreføres den midlertidige innskuddsordningen som en valgfri ordning. Hver enkelt vil således kunne velge den ordningen som blir best for dem. Hybriden vil være standardløsningen, men man kan aktivt velge en innskuddsordning som alternativ. Ordningene har noen ulike egenskaper, men er ellers likeverdige, noe loven krever hvis en virksomhet skal ha parallelle ordninger.

– At våre medlemmer har fått en livsvarig og kjønnsnøytral hybridpensjon er utrolig viktig, sier Thomassen. Samtidig kan avtalen vi har fremforhandlet nesten betraktes som en enda bedre løsning. En hybridpensjon vil fungere godt for frilansere, og vil bli enda enklere når Egen pensjonskonto for hybrid er på plass. Hvis noen av Creos frilansere likevel vil foretrekke en innskuddsordning inntil videre, står de fritt til å velge det med denne avtalen. Jeg betrakter dette som en vinn vinn for våre medlemmer.

Viktig likestillingsseier

«Kvinner skal ikke straffes for å leve lenger enn menn» var budskapet på streikeplakatene i høst. Likestillingsproblematikken ved en innskuddsordning var en av hovedgrunnene til at Creo måtte ta den 52 dager lange konflikten. Vi kunne ikke akseptere en pensjonsordning der kvinner kom dårligere ut enn menn.

– At vi nå har sikret en likestilt pensjonsordning for våre medlemmer er helt avgjørende. Med dette har Creo også tatt sin del av ansvaret for likestillingskampen i Norge. Det mener jeg det står respekt av. Ingen ønsket en streik i høst, men enkelte kamper må kjempes for at vi skal ha det arbeidslivet vi ønsker, og denne var verdt det!

– Vi har vært i frivillig mekling i tre døgn! Løsningen vi nå har fremforhandlet innfrir på alt det vi har avtalt, sikrer en god pensjon for alle våre medlemmer, og bidrar til å hindre en ny opprivende konflikt i kultursektoren. Summen av dette gjør at dette virkelig er en gledens dag, avslutter Thomassen.