-Norge har blitt et kraftsentrum for radiofarmasi, diagnostikk og strålebehandling

Workshop: Representanter fra UiO, Oslo Met, Nordic Nanovector, GE, Bayer, IFE, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Invest in Norway

Fredag 29 april arrangerte LMI en workshop i radiofarmasi og nukleærmedisin. Blant deltagerne var fagfolk fra akademia, deriblant Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Met. Fra industrien deltok representanter fra GE, Bayer, Nordic Nanovector og Institutt for Energiteknikk (IFE). Til stede var også representanter fra kunnskapsbyen Lillestrøm og Invest in Norway.

Formålet med møtet var å legge til rette for dialog mellom ulike aktører, både fra akademia og næringslivet, for å bygge innovative plattformer for bærekraftig helseindustri og for å finne nye måter å tiltrekke seg riktig kompetanse.

Helseindustrien – en industri med stort vekstpotensial

Innledningsvis i møtet drøftet LMI-rådgiver Monica Larsen potensialet rundt helsenæringen som helhet.

-Norge må skape 300 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Samtidig skal man sørge for grønn omstilling, mens nasjonale og internasjonale helseutfordringer skal løses. Helsenæringen er allerede en betydelig næring med et stort vekstpotensial. Næringen bringer inn over 54 milliarder kroner årlig i omsetning og dette forventes å vokse med 7 % frem mot 2025 til en omsetning på 75 milliarder kroner, sa hun.

Workshop: Monica Larsen

Norge med spesielt fortrinn

Radiumhospitalet har behandlet kreftpasienter siden 1932, mens IFE på sin side har i 65 år vært produsent, importør og distributør av radiofarmasøytiske produkter, og har derfor svært verdifull kompetanse. Videre har både GE, som har en omfattende portefølje innen radiodiagnostikk, og Bayer som gjennom samarbeid med Algeta om legemiddelet Xofigo som ble FDA-godkjent i 2013, gjort stor suksess på området. Norge innehar derfor et unikt cluster av aktører som har gjort landet verdensledende på områder som radiofarmasi og nukleærmedisin.

Samtidig uttrykte både Bayer og GE at det er utfordrende å få tak i kompetanse i Norge, og at de ofte må se til utlandet for relevant arbeidskraft. Gjennom møtet fikk man iverksatt dialog med representantene fra Oslo Met og UiO, som arbeider med å få på plass studieplasser som kan møte industriens behov.

Ifølge universitetene er dette en viktig strategisk satsning i tiden som kommer, hvor UiO blant annet ønsker å få på plass 500 studieplasser i radiofarmasi og nukleærmedisin. Industrien kan på sin side bidra med forskningsfinansiering, blant annet gjennom nærings-Ph.d.-er og masteroppgaver. Det var bred enighet om at godt samarbeid er kritisk for veien videre.

– Vi trenger et dynamisk og voksende næringsliv som etterspør det akademia legger til rette for, sa LMIs Monica Larsen avslutningsvis.

Hun var svært fornøyd med møtets utfall.

Monica Larsen i LMI

– Under møtet var det et sterkt engasjement fra verdikjeden som utgjør radiofarmasien; fra universitetene, bedriftene, lokale næringsaktører i kommunen til virkemiddelaktører ved Innovasjon Norge.  Det er en sterk iver fra aktørene selv til å styrke det som allerede er en suksessfull eksportnæring i Norge som skaper mange arbeidsplasser. Ambisjonen er å skalere opp den eksisterende verdikjeden slik at verdiskapingen mer enn 5 dobles. Det betyr i praksis at IFE utvider sin kapasitet til også å dekke produksjonsbehovet til norske oppstartsselskaper. Radiofarmasi kan virkelig utgjøre et nytt industrieventyr for Norge, sa hun.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer