Den 20. mai kl. 13.00-16.00 markeres oppstarten av NorTrials! Representanter for helsemyndighetene, spesialisthelsetjenesten, industrien og NorTrials-organisasjonen vil fortelle om samarbeidet og hva man forventer å oppnå.

NorTrials er et partnerskap mellom de regionale helseforetakene og bransjeorganisasjonene for legemiddelindustri (LMI) og medisinsk utstyr (Melanor), opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Satsningen innebærer blant annet at det opprettes seks NorTrials-sentre innen utvalgte fagområder. Hensikten er å gi pasienter bedre tilgang til utprøvende behandling via økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier.

Representanter for myndighetene, helsevesenet, industrien og NorTrials-organisasjonen vil fortelle om samarbeidet og hva man forventer å oppnå.

 • Tidspunkt: 20. mai, kl. 13.00 – 16.00
 • Sted: Hotel Bristol (møterom Haakon), Oslo
 • Program:
  • Kl. 13.00-14.00: Lett servering, mingling.
  • Kl. 14.00-16.00: Presentasjoner. Representanter for helsemyndighetene, spesialisthelsetjenesten, industrien og NorTrials-organisasjonen vil fortelle om samarbeidet og hva man forventer å oppnå. Det vil også være mulig å følge streaming av presentasjonene.
  • Det blir lett servering og god tid til nettverksbygging i etterkant av presentasjonene!
 • Merk at det er et begrenset antall plasser, så vi oppfordrer til rask påmelding for dere som ønsker å være fysisk til stede. For de som ønsker å følge arrangementet på Ahus i forbindelse med den internasjonale dagen for kliniske studier (ICTD), vil dette overføres på storskjerm i møtelokalet på Bristol fra kl. 10:00-13:00.
 • Påmelding

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer